PROVJERITE
vozac
anketa
provjera znanja
alkotest
PROCITAJTE
STRUČNI RADOVI

Temeljni cilj ovoga rada je istražiti samoprocjenu vozačkih ponašanja i dobiti odgovor na pitanje: Koliko sam siguran vozač?; odnosno, osobnu procjenu vozača o tome je li sigurniji, nesigurniji ili opasniji u prometu od drugih vozača.
Nenad Zuber, Vladimir Benceković, listopada 2018.

Ponašanje vozača u prometu plod je složene interakcije znanja, sposobnosti, vještina, iskustava, osobina, odgoja, poticaja i utjecaja iz okružja, dobi, spola … ali i niza drugih varijabli… sve do kulturnog kruga u kojem pojedinac funkcionira i civilizacijske razine kojoj vozač pripada. Sve te varijable determiniraju vozačeva ponašanja u prometu.
Nenad Zuber, Vladimir Benceković, studenog 2017.

Razmatranje nekih pitanja osposobljavanja kandidata za vozače i provedbe vozačkih ispita u cilju povećanja sigurnosti u cestovnom prometu
Jedan od temeljnih pokazatelja po kome se utvrđuje uspješnost neke zemlje u sigurnosti cestovnog prometa je broj poginulih vozača na cestama u jednoj godini na 100.000 stanovnika. U Hrvatskoj taj broj je 2011. godine bio 9,6, 2012. godine 9,2 a i u početnim mjesecima 2013. postoji tendencija laganog smanjenja.
Ivan Smoljan, srpnja 2013.

Broj anketiranih se povećao s 3500 na 10000. Gotovo utrostručeni uzorak ne ukazuje na bitne promjene u ponašanju vozača glede agresivnosti ali potvrđuje neke ranije zaključke.
Zlatko Bočkal, Nenad Zuber, Vladimir Benceković

Dobivenim rezultatima ankete Jesam li agresivan vozač? željeli smo pomoci u sagledavanju jednoga segmenta sigurnog odvijanja prometa – ponašanja vozaca u prometu na cesti. Cilj nije bio ispitati opcu agresivnost, vec razinu agresivnosti kao društveno neprihvatljivog ponašanja u prometu.
Zlatko Bočkal, Nenad Zuber, Vladimir Benceković

Poznata je činjenica da mladi vozači i po godinama starosti i po vozačkom iskustvu bitno više sudjeluju u prometnim nezgodama od starijih vozača i vozača s većim iskustvom, bez obzira promatraju li se prometne nezgode u odnosu na broj stanovnika, broj prevezenih kilometara ili u odnosu na ukupan broj vozača.
Sinan Alispahić, Ivan Smoljan, Nenad Zuber, Vladimir Benceković

Cilj nam je ovim radom ponuditi neka moguća rješenja u području edukacije koja će pridonijeti povećanju sigurnosti mladih vozača u cestovnom prometu. Diljem su svijeta provedena mnogobrojna istraživanja i analize sustava osposobljavanja kako bi se postigli veći efekti. Stupnjevano stjecanje vozačke dozvole nameće se kao model koji daje najbolje rezultate.
Međunarodna konferencija Obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj,
Lovran, 14.-16. veljače 2002.
Sinan Alispahić i Nenad Zuber

POGLEDAJTE

PROMISLITE
invalidne osobe

poruka
SIGURNO VOZITI
ZANIMLJIVOSTI
Jeste li znali
Crtice iz prošlosti
Ideje
Autorska prava © sigurno-voziti.net 2002 - 2019. godine. Sva prava pridržana.