PROVJERITE
vozac
anketa
provjera znanja
alkotest
PROCITAJTE
Kako ostati bez vozačke dozvole

Vladimir Benceković

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 105/04.) predviđa nekoliko načina na koje vozač može ostati bez vozačke dozvole:

1. Poništenje vozačke dozvole

2. Oduzimanje vozačke dozvole

3. Privremeno oduzimanje vozačke dozvole

4. Zabrana upravljanja motornim vozilom

1. Prestanak važenja vozačke dozvole

Vozaču motornog vozila kojem je izrečena mjera zabrane upravljanja motornim vozilom jer je unutar razdoblja od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova i koji u narednom razdoblju od pet godina, računajući od isteka izvršenja posljednje mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, prikupi opet devet negativnih prekršajnih bodova, izreći će se mjera poništenja vozačke dozvole za upravljanje motornim vozilom svih kategorija.
Nakon proteka dvije godine od isteka izvršenja mjere poništenja vozačke dozvole, vozač može ponovno pristupiti polaganju vozačkog ispita za stjecanje prava na upravljanje motornim vozilom, prema uvjetima propisanim odredbama ovoga Zakona.

2. Oduzimanje vozačke dozvole

Policijska uprava, odnosno policijska postaja oduzet će vozačku dozvolu vozaču i instruktoru vožnje za kojeg se pregledom utvrdi da je postao tjelesno ili duševno nesposoban za upravljanje vozilima, za vrijeme dok ta nesposobnost traje.
Ako vozač ili instruktor vožnje ima pravo upravljati motornim vozilima više kategorija, a to mu pravo za pojedine kategorije bude ograničeno zbog zdravstvenih razloga , izdat će se na njegov zahtjev nova vozačka dozvola u koju će se upisati one kategorije vozila kojima ima pravo upravljati.
Ukoliko se vozač ili instruktor vožnje ne podvrgne nadzornom zdravstvenom pregledu na koji je upućen, vozačka će se dozvola oduzeti dok se tom pregledu ne podvrgne.

3. Privremeno oduzimanje vozačke dozvole

Policijski službenik će privremeno oduzeti vozačku dozvolu i isključiti iz prometa:
• vozača koji upravlja ili pokuša upravljati vozilom ako u organizmu ima opojnih droga ili nedozvoljenu količinu alkohola ili ako pokazuje znakove alkoholiziranosti ili utjecaja opojnih droga, a odbija se podvrgnuti ispitivanju,
• vozača koji nema pomagala za koja je navedeno u vozačkoj dozvoli da ih mora koristiti tijekom upravljanja,
• mladog vozača koji upravlja vozilom B kategorije čija snaga motora prelazi 75 kW,
• koji ne postupi po zahtjevu policijskog službenika da se podvrgne ispitivanju ili stručnom pregledu radi utvrđivanja prisustva u organizmu alkohola, opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije ni za vrijeme vožnje, odnosno postupku prepoznavanja znakova koji su posljedica prisustva u organizmu alkohola, opojnih droga ili lijekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije ni za vrijeme vožnje,
• vozača motocikla ili mopeda i osobe koje se prevoze tim vozilima, ako kod sebe nemaju zaštitne kacige ili ih odbiju nositi na glavi
• vozača koji upravlja vozilom duže od vremena propisanog posebnim propisom ili ne koristi propisane odmore,
• vozača koji upravlja ili pokuša upravljati vozilom ako je očito da je vozač u takvom psihofizičkom stanju (umor, stres, bolest, prisutnost lijekova u organizmu na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije ni za vrijeme vožnje) da nije sposoban sigurno upravljati vozilom.

4. Zabrana upravljanja motornim vozilom

Za neke prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama uz novčanu kaznu izriče se i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 3 mjeseca izriče se vozaču:
• koji se na cesti na kojoj su kolničke trake fizički odvojene jedna od druge, na cesti s kolnikom za promet u oba smjera na kojem postoje najmanje četiri obilježene prometne trake kao i na cesti s kolnikom za promet vozila samo u jednom smjeru, kreće kolničkom trakom namijenjenom za promet vozila iz suprotnog smjera, odnosno u suprotnom ili zabranjenom smjeru,
•  koji na mjestu na kojem se promet upravlja uređajem za davanje znakova prometnim svjetlima ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla
• koji s lijeve strane pretječe ili obilazi vozilo koje je na kolniku zauzelo takav položaj i njegov vozač daje takav znak da se sa sigurnošću može zaključiti da to vozilo skreće ulijevo,
•  koji otpočne ili obavi pretjecanje ili obilaženje kolone vozila,
•  koji otpočne ili obavi pretjecanje ili obilaženje kada je vozač koji se kreće iza njega počeo pretjecati,
•  koji otpočne ili obavi pretjecanje ili obilaženje kada je vozač koji je ispred njega na istoj prometnoj traci dao znak da namjerava preteći ili obići vozilo koje je ispred njegova vozila, ili obići drugu zapreku na cesti, ako prometna traka kojom namjerava pretjecati nije slobodna na dovoljnoj udaljenosti tako da bi, vodeći računa o razlici između brzine kretanja svojeg vozila za vrijeme pretjecanja i brzine kretanja vozila drugih sudionika u prometu koje namjerava preteći, pretjecanjem ugrozio sigurnost prometa ili omeo promet iz suprotnog smjera,
•  koji otpočne ili obavi pretjecanje ili obilaženje kada nakon pretjecanja ili obilaženja ne bi ponovno mogao zauzeti položaj na prometnoj traci kojom se kretao prije pretjecanja ili obilaženja, i to bez ometanja ili ugrožavanja ostalih sudionika u prometu, osim kad se za pretjecanje ili obilaženje koristi prometnom trakom koja je zabranjena za promet vozila iz suprotnog smjera,
•  koji otpočne ili obavi pretjecanje ili obilaženje prometnom trakom koja je namijenjena zaustavljanju vozila u nuždi,
•  koji pretječe drugo vozilo u tunelu, na mostu, ispred vrha prijevoja ceste ili u zavoju kad je preglednost ceste nedovoljna a na kolniku na kojem se promet odvija u dva smjera sa po jednom prometnom trakom namijenjene za promet vozila u jednom smjeru,
•  koji pretječe drugo vozilo koje se približava obilježenome pješačkom prijelazu, ili koje prelazi pješački prijelaz i koji obilazi vozilo koje je stalo radi propuštanja pješaka na tom prijelazu,
• osobe koje od trenutka nastanka prometne nesreće pa dok se nad njima ne provede postupak ispitivanja, uzimaju alkoholna pića, opojne droge ili lijekove na kojima je označeno da se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje,
• vozila kategorije C1, C1+E, C, C+E, D, D+E i H, i instruktoru vožnje kao i vozaču vozila B kategorije kojem je upravljanje vozilom osnovno zanimanje (taksisti, vozači hitne pomoći, vozači u tvrtkama i tijelima državne vlasti itd.), u vrijeme kada obavlja te poslove i mladom vozaču ako u organizmu ima alkoholado 0,5 g/kg odnosno miligrama u litri izdahnutog zraka, kao i vozaču vozila kategorije A1, A2, A, B, B+E, F, G i M koji upravlja ili počne upravljati vozilom ako u organizmu ima alkohola do 0,50 g/kg, odnosno miligrama u litri izdahnutog zraka, a pri tome je u stjecajupočinio i neki drugi prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 6 mjeseci izriče se vozaču:
• koji u prometu ne postupi po zahtjevima izraženim pomoću znakova ili po naredbama policijskih službenika ili drugih osoba koje, na temelju ovlaštenja, nadziru i upravljaju prometom na cestama,
• vozač koji ne poštuje pravila o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57. stavak 1. - 6.),
• koji se ne zaustavi pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je uređaj za zatvaranje prometa spušten, ili ako se taj uređaj već počeo spuštati, ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj uređaj početi spuštati, odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vlak,
• koji drugom sudioniku u prometnoj nesreći samo s materijalnom štetom, ili osobi vlasniku oštećenog vozila ili druge stvari ne ostaviti podatke o sebi i vozilu ili ne ispuni Europsko izvješće i napusti mjesto prometne nesreće,
• i instruktoru vožnje koji upravlja ili počne upravljati vozilom ako u organizmu ima alkohola iznad 0,50 do 1,00 g/kg odnosno miligrama u litri izdahnutog zraka.

Zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 9 mjeseci izriče se vozaču:
• i instruktoru vožnje koji upravlja ili počne upravljati vozilom ako u organizmu ima alkohola iznad 1,00 do 1,50 g/kg odnosno miligrama u litri izdahnutog zraka.

Zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 12 mjeseci izriče se vozaču:
• koji se vozilom u naselju kreće brzinom koja je za više od 50 km/sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine,
• koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km/sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine,
• koji ne ostane na mjestu prometne nesreće u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen,
• sudioniku prometne nesreće u kojoj je nastala materijalna šteta, koji se odbije podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata umjerenih prema propisima o mjerilima i mjeriteljskim uvjetima, radi provjere ima li u organizmu alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje, ili ako odbije otići na liječnički pregled te na uzimanje krvi i urina radi analize,
• i instruktor vožnje koji upravlja ili počne upravljati vozilom ako u organizmu ima alkohola iznad 1,50 g/kg odnosno miligrama u litri izdahnutog zraka ili u organizmu ima opojnih droga,
• i instruktoru vožnje koji odbije podvrgnuti se ispitivanju ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili urina, radi provjere ima li u organizmu alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje,
• koji upravlja vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta (članak 284.) ili je isključen iz prometa (članak 285.) ili mu je izrečena mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

 

POGLEDAJTE

PROMISLITE
invalidne osobe

poruka
SIGURNO VOZITI
ZANIMLJIVOSTI
Jeste li znali
Crtice iz prošlosti
Ideje
Autorska prava © sigurno-voziti.net 2002 - 2020. godine. Sva prava pridržana.