PROVJERITE
vozac
anketa
provjera znanja
alkotest
PROCITAJTE
Propisi iz područja sigurnosti prometa na cestama

Vladimir Benceković

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Ovim se Zakonom utvrđuju temeljna načela međusobnih odnosa, ponašanje sudionika i drugih subjekata u prometu na cesti, osnovni uvjeti kojima moraju udovoljavati ceste glede sigurnosti prometa, pravila prometa na cestama, sustav prometnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe, dužnosti u slučaju prometne nesreće, osposobljavanje kandidata za vozače, polaganje vozačkog ispita i uvjeti za stjecanje prava na upravljanje vozilima, vuča vozila, uređaji i oprema koje moraju imati vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje vozila te uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila u prometu na cestama.

Objavljeno: Narodne novine 67/2008

Stupio na snagu: 17. lipnja 2008. godine, kada prestaje važiti Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 105/04.).


Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Ovim se Pravilnikom propisuju vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama.

Objavljeno: Narodne novine 33/2005

Stupio na snagu: 1. siječnja 2006. godine, kada prestaje važiti Pravilnik o prometnim znakovima,opremi i signalizaciji na cestama« (»Narodne novine« br.34/2003).


Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

Ovim Pravilnikom propisuju se tehničke kategorije vozila, dimenzije i mase, osovinska opterećenja, uređaji i oprema koje moraju imati motorna i priključna vozila i uvjeti kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema motornih i priključnih vozila u prometu na cestama.

Objavljeno: Narodne novine 51/2010

Stupio na snagu: 25. svibnja 2010. godine, kada prestaje važiti Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (»Narodne novine«, br. 74/09).

POGLEDAJTE

PROMISLITE
invalidne osobe

poruka
SIGURNO VOZITI
ZANIMLJIVOSTI
Jeste li znali
Crtice iz prošlosti
Ideje
Autorska prava © sigurno-voziti.net 2002 - 2020. godine. Sva prava pridržana.