PROVJERITE
vozac
anketa
provjera znanja
alkotest
PROCITAJTE
Analiza prometa na konkretnom raskrižju

Nenad Zuber, Vladimir Benceković

Prije petnaestak dana na adresu uredništva „Sigurno voziti“ stigla je poruka u kojoj nam se gospodin Rajko Malojčić iz Zagreba obraća za potporom u njegovom pokušaju davanja doprinosa za veću sigurnost cestovnog prometa u gradu Zagrebu. Gospodin Rajko je još u rujnu mjesecu prošle godine nadležnima za uređenje prometa u gradu Zagrebu ukazao na besmislenost postavljenih prometnih znakova „Obvezno zaustavljanje“ (STOP) na mjestu spajanja Hanuševe ulice i ulice Republike Austrije.

Gospodin Rajko je uočio problem da su prometni znakovi postavljeni uz desni i lijevi rub kolnika, ali vozači uopće ne postupaju prema njihovu značenju i ne zaustavljaju svoja vozila. Takvim postupcima, kako ispravno ukazuje gospodin Rajko (opaska autora), gube se pozitivni stavovi vozača ne samo prema značaju znaka STOP, već i prema značaju svih ostalih prometnih znakova, a što može biti i te kako kobno.

Prometni znakovi na ulasku u raskrižje (prilaz raskrižju sa zapada)

Gospodin Rajko predlaže da se umjesto postojećih znakova „obvezno zaustavljanje“ (B02) postave znakovi „raskrižje s cestom s prednošću prolaska“ (B01). Tada vozači ne bi bili obvezni uvijek zaustaviti vozila na ulasku u raskrižje, već samo ako moraju propustiti tramvaj ili drugo vozilo, dakle ponašali bi se kao što se i sada ponašaju uz postavljene znakove STOP. U Zagrebu slično rješenje već postoji na raskrižju Vlaške i Draškovićeve ulice.

Ovakvo rješenje vjerojatno je rezultat „nesretne“ odredbe Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama prema kojoj se znak STOP koristi za označavanje mjesta na kojem se vozila moraju zaustaviti kako bi propustila vozila koja se kreću prugom. Takva odredba napravila je niz problema i na prijelazima ceste preko željezničke pruge, jer se znakovi obveznog zaustavljanja postavljaju, ne samo na prijelazima bez uređaja za zatvaranje prometa, već i na prijelazima s branicima ili polubranicima. Naročito su problematični prijelazi ceste preko industrijskih kolosijeka na ulicama gradova kojima nikada ne prolaze vlakovi, ili vrlo rijetko, a tada se to provodi uz propisano posebno osiguranje željeznice. Takvu situaciju prikazuje slika snimljena na Samoborskoj cesti u Zagrebu, gdje ne samo da je postavljen znak STOP, već je na upitnom mjestu postavljen i znak opasnosti. Loše je što je na takvim prijelazima prometnim pravilom propisano obvezno zaustavljanje kojeg se vozači uopće ne pridržavaju, a onda se još postave i znakovi STOP – i opet nitko ne zaustavlja (što je još jedan nemili primjer kako se, u praksi, izgrađuju pogrešni stavovi prema prometnim znakovima ili prometnoj signalizaciji uopće).

Najgori je slučaj prijelaza ceste s prednošću prolaska preko pruge u samom raskrižju sa sporednom cestom gdje jedan znak pokazuje kako ste na cesti s prednošću prolaska, a samo nekoliko metara dalje znak STOP ispred pruge naređuje obvezno zaustavljanje. Upravo takva situacija prikazana je na slici snimljenoj u gradu Sisku. Neka tu jedan vozač pokuša zaustaviti vozilo ispred pruge, kako mu to nalaže prometni znak STOP, vrlo lako se može dogoditi lančani sudar.

No, vratimo se mi našem (istina malo netipičnom - smaknutom) raskrižju s početka ovoga teksta i analizirajmo postupanje vozača. Hanuševa ulica ima tri prometne trake kojima se (iz smjera zapada) izlazi na ulicu Republike Austrije i jednu prometnu traku uz lijevi rub kolnika kojom se kreću tramvaji iz suprotnog smjera.

Iz prve trake uz desni rub kolnika vozači motornih vozila smiju skretati samo udesno, a vozači tramvaja udesno ili ulijevo. Pri tome, s obzirom na postavljeni znak STOP, svi vozači moraju propustiti vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaska na koju nailaze (Ulicu Republike Austrije). Ovo se, s obzirom na vođenje prometnih tokova na ovome raskrižju, odnosi samo na tramvaje, jer oni zbog presijecanja prometnih tokova, moraju propustiti tramvaje koji iz smjera sjevera dolaze po ulici Republike Austrije. Vozači motornih vozila pri skretanju udesno (prema Jagićevoj ulici) ne moraju propuštati druga motorna vozila, jer ne kolidiraju s drugim prometnim tokom, a tramvaje bi morali propustiti tako i tako i da nije postavljen znak STOP - jer to je jasno određeno prometnim pravilima!

Vozači motornih vozila iz druge prometne trake od desnog ruba kolnika (srednje, iz smjera zapada) u Hanuševoj ulici, pri skretanju udesno (prema Jagićevoj ulici) moraju propustiti tramvaje u ulici Republike Austrije, ali bome i tramvaj koji iz prve prometne trake skreće ulijevo ili udesno. To isto bi ti vozači morali učiniti i da nije postavljen znak STOP! Zbog znaka STOP vozač motornog vozila mora propustiti motorna vozila koja se kreću ulicom Republike Austrije uz lijevi rub kolnika (od sjevera prema jugu). Riječ je o malom broju vozila koji iz Klaićeve ulice voze prema Jukićevoj ulici. Ako vozač koji skreće udesno iz Hanuševe ulice to propuštanje čini zaustavljanjem vozila neposredno prije ulaska u prometnu traku uz lijevi rub kolnika čini prekršaj, jer bi ometao eventualni prolazak tramvaja. Dakle propuštanje mora učiniti prije ulaska u raskrižje, što zahtjeva zaista veliku pozornost i preciznost, pa bi puno logičnije i sigurnije rješenje za protočnost raskrižja bilo kada bi vozači koji dolaze iz Klaićeve ulice morali propustiti vozače koji dolaze iz Hanuševe ulice. Tako bi se to inače po pravilima prometa i odvijalo da u Hanuševoj ulici nisu postavljeni znakovi STOP!

Iz treće prometne trake od desnog ruba kolnika u Hanuševoj ulici vozači motornih vozila koji skreću ulijevo ( u smjeru sjevera) moraju propustiti tramvaje što bi morali učiniti i da nema znakova STOP, a s vozačima motornih vozila nemaju točke kolizije.

Iz ove kratke analize vidljivo je, kada bi  znakovi STOP na ulasku u raskrižje Hanauševe i Ulice Republike Austrije bili zamijenjeni znakovima TROKUT, za vozače motornih vozila praktički bi bilo sve isto, jedino što ne bi činili prekršaj nezaustavljanjem svojih vozila pri ulasku u raskrižje - kada nema tramvaja.

No, najbolje rješenje za sigurnije i učinkovitije odvijanje prometa bilo bi uklanjanje znakova STOP na ulasku u raskrižje Hanauševe i Ulice Republike Austrije . I tada bi za vozače motornih vozila praktički bilo sve isto. I tada ne bi činili prekršaj nezaustavljanjem svojih vozila pri ulasku u raskrižje kada nema tramvaja. Ali tada bi bilo drugačije i to što bi manji broj vozača koji dolaze iz Klaićeve ulice morali propuštati znatno veći broj vozača iz Hanuševe ulice, što bi njima tako i tako to bilo lakše učiniti zbog bolje preglednosti i povremenog prekidanja prometnog toka iz Hanuševe zbog prolaska tramvaja.

Bilo bi drugačije i što bi vozači tramvaja koji bi dolazili od Ilice (iz smjera sjevera) morali propustiti tramvaje koji izlaze iz Hanuševe ulice, što ne bi bio opet nikakav problem, jer bi opet sve bilo po postojećim propisima. Uostalom vozači tramvaja moraju se pridržavati i propisa ZET-a koji ima svoj Pravilnik o kretanju tramvaja.

Konačno, bio bi zadovoljan i gospodin Rajko, jer nakon duge i bezuspješne prepiske s nadležnima, više ne bi morao svakodnevno svjedočiti narušavanju pozitivnih stavova vozača prema značaju postavljenih prometnih znakova.

Nenad Zuber, Vladimir Benceković, ožujka 2011. godine

POGLEDAJTE

PROMISLITE
invalidne osobe

poruka
SIGURNO VOZITI
ZANIMLJIVOSTI
Jeste li znali
Crtice iz prošlosti
Ideje
Autorska prava © sigurno-voziti.net 2002 - 2020. godine. Sva prava pridržana.