PROVJERITE
vozac
anketa
provjera znanja
alkotest
PROCITAJTE
Automobil s prednjim stop svjetlom (APSS) aktivnim elementom sigurnosti vozila
Priredio: Ivo Poljak
OPIS IZUMA

Polje: Cestovni promet

Prijavljeni patent DZIV pod br. P- 20030986 A

Područje: Tehnika i tehnologija prometa

Tehnički problem: Patentna zaštita se traži za tehničko-tehnološku novinu, automobil sa prednjim stop svjetlom, pozicioniranim na gornjem srednjem dijelu vjetrobranskog stakla, primijenjene energetske razine.

Stanje tehnike : Stanje sigurnosti u cestovnom prometu na području Splita i Hrvatske je loše. Broj poginulih osoba na 100 000 stanovnika u odnosu na Europu i svijet: idealna sigurnosna norma je bez poginulih, Europska sigurnosna norma je 8,0. Broj poginulih /100 000 stanovnika za Split je 18,8 a za Hrvatsku 14,2.Promjenjive varijable po broju turista imaju svoj udio ali nisu izdvojeno promatrane.
Povećanje sigurnosti u prometu traži niz mjera sa ciljem smanjenja opasnosti, a analogno i smanjenja broja poginulih. Tzv. europski «zahtjev» od 8,0 smrtno stradalih osoba /100 000 stanovnika jest ostvariv i u skladu je s našim nastojanjima za prijam u EU.

Bit izuma: Primjena automobila sa prednjim stop svjetlom (APSS) sa zadatkom smanjenja mogućnosti nastanka prometne nezgode.

APSS sa prednjim stop svjetlom jest tehničko-tehnološka novina gdje se PSS postavlja–ugrađuje sa prednje pozitivne strane vozila, koja se pri gibanju najčešće kreću 97% u prednjem pozitivnom smjeru. Automobil postaje upadljiv sa jasnim i poznatim crvenim signalom, davajući relevantnu informaciju drugim vozačima, zadovoljava se osnovni uvjet samoregulacije prometa.Logično je da se prednje najučestalije i najopasnije kretanje automobila osigura poznatim signalom poznatog značenja i značaja.
Naravno nije nužna crvena boja prednjeg stop svjetla, jer je zakon ne propisuje. Bijelo mliječno svjetlo PSS -a može biti jednakog učinka, jer i blendanja farovima obavljaju se bijelim svjetlom, i ne stalno, nego po izboru.

NEKOLIKO RAZLOGA ZA UGRADNJU-PRIMJENU PSS-A

Prvi razlog 

Vr 1 – relativna brzina naleta vozila pri brzinama od npr.100 km/h i 80 km/h vožnje u slijedu je 20 km/h.
Vr 2 – relativna brzina naleta vozila pri brzinama od npr.100 km/h i 100 km/h vožnje iz suprotnih smjerova je 200 km/h.
Pri Vr 1 nastaju manje štete i gotovo bez ljudskih žrtava, a takva vožnja je osigurana aktivnim elementom sigurnosti vozila stop svjetlom.
Pri Vr 2 nastaju velike štete i gotovo uvijek sa ljudskim žrtvama, a takva vožnja nije osigurana aktivnim elementom sigurnosti vozila ( PSS -om) prednjim stop svjetlom.
Za napomenu:
Naleti pod 1. su učestali 25 %
Naleti pod 2.+ bočni sudar su učestali 40 %

Drugi razlog

Obzirom da se može očekivati skora primjena «crnih kutija» ili u automobilima ( PSS ) prednje stop svjetlo bio bi važan parametar pri analizi prometnih nezgoda.
Napomena: Od 1865.g. do 1896.g.Britanski je zakon tražio da ispred svakog automobila u kretanju trči čovjek sa crvenom krpom –zastavicom kao upozorenjem nailaska opasnosti. Sličnost iz tog doba i današnjeg prometa je u prosječnoj brzini vozila u gradovima i u rastućem prometu.

Treći razlog

Na križanjima učestalost prometnih nezgoda je 40-50 %.
Hipotetskim izračunom (Diplomski rad) proizlazi hipotetski broj od 10,8 % s kojim se moglo utjecati na broj nezgoda.
Na primjeru stvarnog broja prometnih nezgoda sa područja Splita (6450) ne bi se dogodile 696 nezgoda.
Naime broj nezgoda bi bio smanjen i sveden na broj (5754) od prije 4 godine, a tada je u prometu bilo 13000 vozila manje.
Dakle obrnuto proporcionalno, rast broja vozila u prometu i pad broja prometnih nezgoda.
Ovako minimaliziran hipotetski utjecaj ( PSS -a) prednjeg stop svjetla u naravi bi bio još i veći, a sukladno broju i učinkovitiji.

Primjer: Kako dostići EU – sigurnosnu normu (8,0) ili se približiti istoj?
18,8 % - 10,8 % = 16,7 na primjeru područja Splita; 14,2 % - 10,8% = 12,6 na primjeru Hrvatske.

Cetvrti razlog

Simulirane situacije gdje dolazi do složenih i konfliktnih pojava i stanja u prometu; sva semaforizirana i nesemaforizirana križanja, uski prolazi, prijevoji, mimoilaženja i pretjecanja, vožnja unatrag, parkiranja, sve vožnje pod svjetlima (sumrak, svitanje, tunel, magla, kiša, snijeg) i mirovanje uz prometnicu.

DETALJAN OPIS NAČINA OSTVARIVANJA IZUMA

Potrebno je testirati automobil /APSS/ sa prednjim stop svjetlom kroz simulirane i realne situacije. Zakonski regulirati /APSS/ odnosno signal na prednjem dijelu automobila na traženom mjestu u automobilu. Kroz analize i stanja prometne sigurnosti pratiti učinkovitost izuma.
U situacijama faznog prolaza gotovo 20-50 ljudi aktivno sudjeluje u prometu. Moguće međusobno ne uvažavanje, ne poštivanje prometnih pravila, utjecaj smanjene vidljivosti ili nekoncetriranosti razvija nered u kojem se zapravo i zbivaju nezgode.
Prednje stop svjetlo na automobilu stimulira pozitivno vođenje prometa, razvija INTERAKCIJU dogovornu i nedogovornu komunikaciju.

U situaciji lijevog skretanja kada je automobil u križanju, a vozač ne vidi promjene na semaforu, automobil s prednjim stop svjetlom u dolasku na križanje iz drugog smijera prijenosi-zrcali informaciju stanja na semaforu, kočeći vizualno PSS-om dolazi do brzog dogovora.
Sva prelaženja, prolaženja, propuštanja i zaustavljanja obavljaju se uz pomoć svjetlosnih signala i značenja, prednje stop svjetlo na automobilu dodatno na oprez, obavještava na mogućnost nesmetanog prolaza.
Davanjem relevantnih informacija drugim vozačima (kretnjom, pokazivačima pravca, kretnjom vozila ili stop svjetlom) zadovoljava se osnovni uvjet SAMOREGULACIJE prometa.

U incidentnoj situaciji prednje stop svjetlo može biti pokazatelj trenutne situacije za vozače iz suprotnog smjera ili druge aktivne učesnike u prometu. Sposobnost osoba vozača da procijene brzinu drugog vozila, bilo da putuju u istom ili suprotnom smjeru ograničena je. Situacija u kojoj nadolazeće auto putuje puno brže nego što se očekuje, predstavlja opasnost a tim se sigurnost narušava i može doći do krive reakcije.

Način primjene izuma
Pri ugradnji u automobil pozicionirati prednje stop svjetlo ( PSS ) u sredinu , na gornji dio vjetrobranskog stakla.
Povezati PSS-o fazom stražnjeg stop svjetla. Po potrebi ga vizualno modelirati sukladno tehničko-tehnološkim datostima. Dodatni aktivni element sigurnosti vozila se uklapa u automobil i u promet vizualno, tehnički, semantički, psihološki.

Vizualni čimbenik

 • zadržava boju, ili je mijenja u mliječno bijelu , a sukladno zakonu
 • zadržava energetski nivo ili mijenja u niži, a sukladno zakonu
 • pomaže uočavanju vozila (za sve sudionike u prometu)
 • pomaže široj percepciji stanja na prometnici (kao i sustav kontrole prometa)

Tehnički čimbenik

 • zadržava oblik
 • zadržava značenje
 • zadržava visinu stražnjeg tzv. trećeg stop svjetla
 • ubrzava i osigurava protok prometa
 • osigurava vizualnu komunikaciju (dogovornu i nedogovornu)

Semantički čimbenik

 • zadržava značenje
 • zadržava jasnoću
 • nedvojbenost poruke

Psihološki čimbenik  

 • pomaže pri odluci vozaču iz suprotnog smjera (u 97% slučajeva najčešće usmjerenog vozila)
 • pomaže pri odluci pješaku kojem vozilo sa prednjim stop svjetlom siječe putanju kretanja (pješački prijelazi, prolazi i sl.)
 • uzročno posljedično samoregulira, smanjuje kaos i ujednačava sliku prometnog stanja (harmonizira)
 • smiruje promet

PATENTNI ZAHTIJEVI

1. Model (APSS) automobila sa prednjim stop svjetlom potvrditi kao tehničko–tehnološku novinu.
2. PSS-o prema zahtjevu 1. naznačenog time, pravno, zakonski propisati u Hrvatskoj kao obvezan element vozila A, B, C, D, E i F kategorije.
3. PSS-o prema zahtjevu 2. naznačenog time, tehnički, treba zadržati vrijednosti četiriju čimbenika prethodno navedenih.
4. PSS-o prema zahtjevu 3. naznačenog time, tehnički treba prilagoditi za različite tipove vozila.
5. PSS-o prema zahtjevu 4. naznačenog time, tehnički, treba mu ugraditi narančaste katadioptere na krajnjim rubnim točkama konzole PSS -a, sa elektro-izvodom na fazu pokazivača pravca, a sve sukladno navodu iz prethodnog lista «vizualno modelirati» .
6. PSS-o prema zahtjevu 5. naznačenog time, treba, kao originalni HR proizvod projektirati, proizvoditi i ugrađivati u Splitu i Hrvatskoj.
7. PSS -o prema zahtjevu 6, naznačenog time, treba, zadržati originalnost izrađenosti proizvoda koja se sadržava u tome da na rubnim točkama konzole PSS-a, ima ugrađeno svjetlo pokazivača pravca, kao nedominantnog i ničim ometanog elementa sigurnosti.
8. PSS-o prema zahtjevu 7. naznačenog time, treba se ugraditi na prednjoj strani vozila, u gornjem srednjem dijelu vjetrobranskog stakla sa unutrašnje strane.
9. PSS-o prema zahtjevu 8. naznačenog time, treba obvezno usvojiti po funkciji, poziciji te ukupnosti izuma.
10. PSS-o prema zahtjevu 9. naznačenog time, sva prava pripadaju izumitelju.

SAŽETAK

Optimalno rješenje iz područja prometnih studija i analiza, u segmentu sigurnosti je automobil sa prednjim stop svjetlom. Promet automobila sa prednjim stop svjetlom ujednačeno teče, smanjuje se broj konfliktnih zbivanja, a promet se smiruje na ciljani nivo. Pozitivan interaktivni utjecaj kod aktivnih sudionika u prometu se poboljšava i potvrđuje se na nizu značajki pojedinih elemenata tehnologije cestovnog prometa: dinamičnost, složenost, međuovisnost, interdisciplinarnost i otvorenost. Ugradnja-primjena prednjeg stop svjetla je tehničko-tehnološka novina. Prednje pozitivno kretanje vozila je učestalo 97% i ujedno najopasnije. Poboljšanje se očekuje u svekolikoj percepciji svih aktivnih sudionika u prometu i u većoj sigurnosti.

Ivo Poljak ing.pro.teh. (ivo.poljak@st.htnet.hr)

EditRegion2
POGLEDAJTE

PROMISLITE
invalidne osobe

poruka
SIGURNO VOZITI
ZANIMLJIVOSTI
Jeste li znali
Crtice iz prošlosti
Ideje
Autorska prava © sigurno-voziti.net 2002 - 2020. godine. Sva prava pridržana.