PROVJERITE
vozac
anketa
provjera znanja
alkotest
PROCITAJTE
PREKRŠAJI
Nepropisno parkiranje - tipične pogreške
Priredio: Vladimir Benceković

Prekršaj:
Vozilo je zaustavljeni ili parkirano na mjestu rezerviranom za vozila osoba s invaliditetom a nije označeno propisanim znakom pristupačnosti.
Opasnosti:
Mjesta rezervirana za vozila osoba s invaliditetom nalaze se najbliže ulazima u zgrade kako bi im se što više olakšao i tako otežan pristup.
Pravilo:
Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo:
- na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invalididtetom,
Sankcija:
700 Kn, a ako je time izazvana prometna nesreća s materijalnom štetom 1.700,00 Kn, odnosno 2.700,00 Kn ako ima ozlijeđenih osoba.

Prekršaj:
Vozilo je parkirano u raskrižju i na obilježenom pješačkom prijelazu
Opasnosti:
Vozilo stvara nepreglednost zbog čega ugrožava i ometa kretanje pješaka i vozača.
Pravilo:
Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo:
- na obilježenome pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika,
- na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbližeg ruba poprečnog kolnika,
Sankcija:
300 Kn, a ako je time izazvana prometna nesreća s materijalnom štetom 1.300,00 Kn, odnosno 2.300,00 Kn ako ima ozlijeđenih osoba.

Parkiranje uz lijevi rub kolnika
Prekršaj:
Vozila su parkirana uz lijevi rub kolnika u ulici s dvosmjernim prometom a zadnje vozilo u nizu u zoni raskrižja.
Opasnosti:
Vozač koji se namjerava uključiti u promet glavne ceste mora to učiniti s lijeve prometne trake što je opasno ukoliko drugi vozač s te ceste skreće u ovu ulicu.
Pravilo:
Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na cesti dužan je zaustaviti ga, odnosno parkirati neposredno uz desni rub kolnika, a na cesti na kojoj se promet odvija samo u jednom smjeru - može ga zaustaviti ili parkirati uz desni ili lijevi rub kolnika.
Sankcija:
300 Kn, a ako je time izazvana prometna nesreća s materijalnom štetom 1.300,00 Kn, odnosno 2.300,00 Kn ako ima ozlijeđenih osoba.

Parkiranje uz lijevi rub kolnika
Prekršaj:
Vozila su parkirana na nogostupu.
Opasnosti:
Kretanje pješaka je otežano a invalidima čak i onemogućeno pa su prisiljeni izlaziti na kolnik.
Pravilo:
Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na nogostupu, odnosno na pješačkoj stazi. Iznimno na tim mjestima zaustavljanje je dopušteno ako je za kretanje pješaka ostavljeno najmanje 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka, s tim da ta površina ne može biti uz rub kolnika. Pod istim uvjetima može se i parkirati ako je to dopušteno prometnim znakom.
Sankcija:
300 Kn, a ako je time izazvana prometna nesreća s materijalnom štetom 1.300,00 Kn, odnosno 2.300,00 Kn ako ima ozlijeđenih osoba.


EditRegion2
POGLEDAJTE

PROMISLITE
invalidne osobe

poruka
SIGURNO VOZITI
ZANIMLJIVOSTI
Jeste li znali
Crtice iz prošlosti
Ideje
Autorska prava © sigurno-voziti.net 2002 - 2020. godine. Sva prava pridržana.