PROVJERITE
vozac
anketa
provjera znanja
alkotest
PROCITAJTE
Defenzivna vožnja - što je to?
Priredio: Nenad Zuber
Već desetak, ili čak petnaestak godina koristimo u području sigurnosti prometa izraz defenzivna vožnja. Defenzivnu vožnju učimo, vježbamo, ispitujemo, provodimo u djelo, u praksu.

Defenziva lat. (defendere – braniti) obrana, zaštita; stav obrane prot. ofenziva

Defenzivan , - vna, -vno – obramben, zaštitni

Bratoljub Klaić – Rijecnik stranih rijeci, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1986. p. 264

Defenziva ž (klas evr. njem.) vojn. Obrambene radnje većih razmjera; obrana, odstupanje, povlačenje prot. ofenziva

Vladimir Anić – Rijecnik hrvastkog jezika, Novi Liber, Zagreb 1994. p. 121

Ali, kakva je to vožnja?
Što je to defenzivna vožnja?
Na prvi „pogled“ radi se o nerazumljivom, teškom izrazu, koji doista zvuči vojnički.
No, defenzivnu, obrambenu vožnja, karakterizira njena suprotnost – vožnja koja nije ofenzivna, nije napadačka i nije agresivna.
Ona je obrambena utoliko što se takvim načinom vožnje brani od opasnosti i izlaganja riziku.
No, je li defenzivna vožnja uopće dobar izraz?
Ima li kakav primjereniji izraz za takav način vožnje?

Je li to možda MUDRA vožnja?
Mudra vožnja predstavlja PAMETNU, LUKAVU, SNALAŽLJIVU vožnju!
Dakako da je to pametna vožnja!
PAMETNA je ona vožnja koja je RAZBORITA, OŠTROUMNA, MUDRA, PRONICLJIVA vožnja! Voziti pametno znači voziti na pametan način, PROMIŠLJENO i OPREZNO!

Je li to LUKAVA vožnja?
Naravno, ali ne u negativnom kontekstu te riječi ( lukav – onaj koji krije misli kako bi prevario ili nadmudrio drugoga ), već u pozitivnom smislu, lukavo vozi onaj koji promišlja kako bi postupio mudrije od drugoga, odnosno predvidio i izbjegao incidentnu situaciju.

Je li to RAZBORITA vožnja?
Da razborita vožnja podrazumijeva razboritog vozača. Razborit vozač se rukovodi RAZUMOM, postupa RAZBORITO, RAZLOŽNO, odnosno ima sposobnost logičnog razmišljanja, prosuđivanja i shvaćanja stvarnosti. Razložno postupanje karakterizira sposobnost mudrog, razumnog, pametnog i ispravnog ocjenjivanja svake prometne situacije.

Je li to STALOŽENA vožnja?
Upravo staložena i smirena vožnja onemogućuju brzoplete i impulzivne odluke i reakcije.
Uravnotežen, pribran i koncentriran vozač u rješavanju prometnih situacija, preduvjet je sigurne vožnje.

Je li to SNALAŽLJIVA vožnja?
Pa, naravno, u vožnji vozač mora biti snalažljiv, tj. mora se brzo snalaziti i pronalaziti djelotvorna rješenja i izlaze iz različitih neprilika i situacija. Snalažljivom vožnjom mora pokazati spretnost u rješavanju problemskih situacija na koje nailazi. Snalažljivost je upravo najprimjerenija osobina vozača u prometu koji predstavlja neograničen niz opasnih i rizičnih situacija koje se vrlo brzo izmjenjuju.

Je li to INTELIGENTNA vožnja?
Možda prije svega inteligentna! Ako je inteligencija sposobnost otkrivanja zakonitosti u odnosima među činjenicama, ako je inteligencija ukupna sposobnost shvaćanja i uočavanja činjenica u neposrednom snalaženju u borbi za opstanak, ako je inteligencija sposobnost snalaženja u novonastalim iznenadnim situacijama – onda je to to!

Promet je borba za preživljavanje u sukobljavanju prometnih tokova, velikih kinetičkih energija, u nizu brzih izmjena nepredvidivih situacija. Vozač mora biti u stanju prepoznati incidentnu situaciju i razinu opasnosti te situacije. Mora, s obzirom na okolnosti, predvidjeti ponašanja vozača iz okružja. Mora oštroumno izdvojiti prije svega ona vrlo rizična ponašanja, koja su posve blizu same kolizije, odnosno koja predstavljaju skoro-nesreću. Vozač mora spremno i razborito reagirati izbjegavajućom radnjom i staloženo neutralizirati pogreške drugih vozača ili postupiti mudro i „evakuirati“ se iz područja opasnosti.

Dakle, DEFENZIVNA je vožnja MUDRA i PAMETNA, LUKAVA i SNALAŽLJIVA, RAZBORITA i OŠTROUMNA, PRONICLJIVA i PROMIŠLJENA, OPREZNA i RAZUMA, RAZBORITA i RAZLOŽNA, SNALAŽLJIVA, STALOŽENA i naravno INTELIGENTNA!

Bez obzira je li „defenzivna“ pravi izraz za „ takvu “ vožnju, ona ne bi smjela imati alternativu! Defenzivno se mora voziti!

POGLEDAJTE

PROMISLITE
invalidne osobe

poruka
SIGURNO VOZITI
ZANIMLJIVOSTI
Jeste li znali
Crtice iz prošlosti
Ideje
Autorska prava © sigurno-voziti.net 2002 - 2020. godine. Sva prava pridržana.