PROVJERITE
vozac
anketa
provjera znanja
alkotest
PROCITAJTE
Sigurna vožnja - što je to?

Piše:Ivan Smoljan

ŠTO TREBAMO CINITI PO STJECANJU VOZACKE DOZVOLE?
Temeljem odredbi članka 221., stavak 5. novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, 105/04) novi vozač koji je položio vozački ispit i dobio vozačku dozvolu, osim za M kategoriju (moped), mora u razdoblju od 6 do 24 mjeseci svladati program sigurne vožnje u centru sigurne vožnje, a instruktori vožnje koji osposobljavaju kandidate za vozače moraju proći program sigurne vožnje u roku od pet godina od početka primjene programa sigurne vožnje.
Ove odredbe primjenjivat će se od 1. siječnja 2007. godine, a do stjecanja uvjeta za primjenu zakonskih odredbi o sigurnoj vožnji umjesto programa sigurne vožnje, primjenjivat će se poseban program osposobljavanja za sigurno upravljanje vozilom u autoškolama ili školama sigurne vožnje koje za to dobiju odobrenje ministra nadležnog za unutarnje poslove.
Ukoliko novi vozač ne svlada program sigurne vožnje, rok za polaganje se produžava godinu dana. Ukoliko ni u novom roku ne položi program, prestaje mu vrijediti vozačka dozvola.
Program sigurne vožnje sadrži vježbe sigurne vožnje i grupnu radionicu o sigurnosti cestovnog prometa i psihosocijalnim odnosima među sudionicima cestovnog prometa. Program, provedbu programa te potreban broj centara sigurne vožnje propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove.
Toliko o novelama novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje se tiču odredbi o sigurnoj vožnji. Ovo što je za nas novost u propisima, za dobar broj razvijenih europskih i izvan europskih zemalja, koje imaju znatno bolje pokazatelje o sigurnosti prometa na cestama, je već višegodišnja uspješna i svrhovita praksa.
Dakle da vidimo što se u tim zemljama radi s vozačima kad polože vozački ispit, odnosno što možemo mi očekivati glede primjene ovih zakonskih odredbi o sigurnoj vožnji.

PASS PLUS PROGRAMI
Pas Plus je programska shema dodatnog osposobljavanja za nove vozače. To je daleko više nego samo nekoliko sati dodatne vožnje ili predavanja. Taj posebno oblikovan tečaj, podržavan od osiguravatelja i djelatnosti osposobljavanja vozača, potekao je iz radionice DSA (Driving Safety Agency), engleske agencije za provedbu vozačkih ispita, a raširen je i po drugim zemljama.
Tečaj Pass Plus ima nekoliko temeljnih zadaća:
•  stjecanje iskustva za sigurnu vožnju – postiže se kroz poduku u vrlo raznolikim prometno-tehničkim situacijama s kojima se u vašem prethodnom vozačkom iskustvu niste susretali;
•  dogradnja vaših postojećih vještina i znanja – mogu proteći godine da postanete vješt vozač, a Pass Plus vam pomaže da to ubrzate pod nadzorom stručnjaka;
•  smanjenje rizika od prometnih nesreća – tečaj će vam pomoći da postanete svjesniji svih vrsta opasnosti i poučiti vas kako da ih predviđate i prevladate;
•  ušteda novca na premijama od automobilske odgovornosti – normalno tečaj Pass Plus ima svoju cijenu, ovisno o tome gdje živite i koju autoškolu ili instruktora izaberete za realizaciju tečaja. Minimalno trajanje tečaja je šest sati, a i više ovisno o procjeni koliko vam treba da bi uspješno ovladali standardima tečaja. Kad je tečaj gotov tada treba pribaviti ponude osiguravatelja, jer njihovim olakšicama kod osiguranja možete pokriti dio troškova tečaja ili čak imati veću olakšicu na osiguranju vozila od troškova tečaja;
•  stimulacija vašeg samopouzdanja – ako osjećate nervozu tijekom vožnje Pass Plus tečaj će vam pomoći da počnete voziti s više samopouzdanja.
Pass Plus se sastoji od šest praktičnih tema koje pokrivaju vožnju u naseljenom mjestu, u raznim vremenskim uvjetima, vožnju izvan naseljenog mjesta, vožnju noću, vožnju cestom koja ima fizički odvojene kolničke trake i vožnju autocestom. Te praktične teme možete realizirati u bilo koje vrijeme unutar roka od 12 mjeseci od dana polaganja vozačkog ispita.
Nema posebnog ispita na kraju Pass Plus tečaja. Vaša vožnja se stalno procjenjuje i vi morate proći sve praktične teme tečaja, kako bi se dostigao željeni standard. Iznimno, ako se iz objektivnih razloga neka od tema ne može realizirati u prometu na cesti, može se zamijeniti teorijskom nastavom.
Praktične teme Pass Plus tečaja su:
•  Gradska vožnja
Tema se obrađuje teorijski i praktično. Počinje se s uvodom u Pass Plus program, objašnjavaju ciljevi tečaja te vještine i znanja o kojima će u tečaju biti govora.
Vožnja u gradu može biti obeshrabrujuća: gužve u prometnim "špicama", komplicirana raskrižja i prometni sustavi, javni prijevoz ….treba steći dodatne vještine i znanja da se s tim nosite, a to je predmetom praktičnog dijela ove teme. Tu se treba posebno koncentrirati na opažanje, procjenjivanje situacija i svjesno postupanje.
Mora se iskazati naročita briga za posebno ugrožene sudionike cestovnog prometa (pješaci, invalidi, djeca, starije osobe), treba biti oprezan ali ne pretjerivati i osigurati razmak od vozila ispred.
•  Vožnja u različitim vremenskim uvjetima
Ta tema mora biti praktično obrađena. Tu se treba usredotočiti na pravilan odabir brzine kretanja vozila, sigurnosni razmak između vozila, vidjeti i biti viđen u uvjetima vožnje po kiši, magli, jakom suncu, snijegu i ledu. Treba otkriti neposredno vožnjom na cesti kako voziti sigurno u svim tim vremenskim uvjetima.
Posebnu pažnju treba pokloniti proklizavanju vozila. Što ga izaziva? Kako ga spriječiti? Kočenju na skliskoj površini i aquaplaningu:
•  Vožnja izvan naseljenog mjesta
Praktična tema. Vožnja izvan naseljenog mjesta puna je raznih rizika, od oštrih zavoja do udarnih jama, sporih vozila, biciklista, zaprežnih kola i životinja na cesti. Treba znati voziti u takvim uvjetima. Pažljivo opažati cestu ispred, pratiti prometne znakove, voziti sigurno. Držati sigurnosni razmak između vozila i oprezno pretjecati. Primjereno koristiti zvučne signale, paziti na nanijeto blato i prepreke na cesti.
•  Noćna vožnja
Ova tema sadrži bitne aspekte vožnje po sumraku, mraku i u svitanje. Prilagođivanje na mrak. Važnost korektnog korištenja dugih svjetala u uvjetima noćne vožnje. Kako postupati kad vas zabliješte dugim svjetlima, procjena udaljenosti i brzine, održavanje čistim vaših svjetala. Slabo vidljivi korisnici cesta noću i izlazi iz parkirališta.
•  Vožnja brzom cestom s fizički odvojenim kolnicima za vožnju u suprotnom smjeru
Voziti sigurno na takvoj brzoj cesti s više prometnih traka na kolniku zahtjeva uporabu svih vaših sposobnosti opažanja, koncentracije, predviđanja i disciplinirane vožnje prometnom trakom. Tu se zahtijevaju i posebne vještine opažanja, korištenja vozačkih zrcala, provjera mrtvog kuta, prosuđivanja i planiranja unaprijed, potreba održavanja sigurnosnog razmaka, ulaska i izlaska s takve ceste, pretjecanja i disciplinirane vožnje prometnim trakom, kao i korektno korištenje brzina.
•  Vožnja autocestom
Autoceste nisu poput drugih cesta; treba učiti kako voziti po njima sigurno i korektno pod nadzorom eksperta. Daju se određene teorijske upute, ali je osnova u praktičnoj vožnji. Tu treba posebnu pažnju obratiti na planiranje vožnje unaprijed, ulazak i silazak s autoceste, uporabu brzine u različitim okolnostima, učinkovito opažanje situacije oko vozila, prometne znakove, oznake i znakove upozorenja. Kroz praktičnu razradu ove teme važno je obraditi pretjecanje, kulturno ponašanje prema ostalim korisnicima ceste, umor, postupak nakon što ostanete u kvaru, korištenje svjetala i svjetala upozorenja, prepreke na kolniku i bočni vjetar.

NAPREDNA VOŽNJA
Ljudi imaju puno razloga da žele popraviti svoje vozačke vještine. Većina želi imati veći osjećaj osobne sigurnosti, motivacija drugih je briga o sigurnijem okruženju za svoju obitelj, Neki od njih su entuzijasti koji žele svoje vozilo vrhunski koristiti, međutim što god bilo razlogom za popravljanje vozačkih vještina – to ćete u velikom broju razvijenih zemalja postići polaganjem ispita napredne vožnje.
Napredni vozači rjeđe sudjeluju u prometnim nesrećama, troše manje goriva tijekom putovanja, imaju bolje putno vrijeme, uživaju u vožnji i naravno imaju sretnije putnike u vozilu.
Što se ispituje tijekom ispita napredne vožnje?
•  Prikupljanje (posjedovanje) dodatnih znanja o vožnji.
•  Razvijanje (stanje) sklonosti za upravljanje vozilom.
•  Sigurno korištenje brzina.
•  Razvijanje (posjedovanje) naprednih vještina kontrole nad vozilom.
•  Povećanje (stanje) svijesti o opasnostima u prometu na cesti.
•  Komentiranje tehnika vožnje.
U svijetu se naprednom vožnjom, kao vrlo raširenim oblikom naknadnog osposobljavanja po položenom vozačkom ispitu, bave posebne autoškole, udruge instruktora vožnje, instituti i državne agencije.
Jedan od najpoznatijih ispita napredne vožnje u svijetu je IAM ispit Instituta naprednih vozača u Velikoj Britaniji (The Institute of Advanced Motorists). Osnovna zadaća tog Instituta je podizanje javne svijesti o sigurnosti u cestovnom prometu i razvijanju dobrih metoda vožnje.
Organizacija vodi brojne lokalne skupine koje pomažu vozačima, članovima da se pripreme za ispit. Vožnju tih članova promatraju posebne grupe tako zvanih "promatrača". To je izvrstan način da se sretnu ljudi zainteresirani za vožnju i prošire vaše vozačko znanje.
Samo po sebi prolaženje na IAM ispitu je od male praktične važnosti, premda ste si polaganjem tog ispita osigurali povlastice kod osiguranja od automobilske odgovornosti. Najvažniji cilj Instituta za naprednu vožnju je poboljšanje cestovnih sigurnosnih standarda, tako da ceste učine sigurnijim za sve. Stoga oni nastoje obuhvatiti što veći broj vozača i dovesti ih do "prihvatljivih" vozačkih standarda, a ne stvarati malu elitu visoke vozačke razine.
Sličan IAM ispitu u Velikoj Britaniji je i RoSPA vozački ispit (Kraljevskog društva za prevenciju prometnih nesreća), ali je mreža lokalnih "promatrača" manja, a sam ispit stupnjevan i ima dva standarda, dok udruga instruktora vožnje DIA nudi svoj "dijamantni" ispit (DIAmond Master Driver), gdje i sami možete birati što želite.
Uz ovakve vrste ispita napredne vožnje postoje i vozački tečajevi za visoke vozačke performanse, koje pohađaju vlasnici skupih vozila posebnih voznih karakteristika.High Performance driving

Poseban oblik napredne vožnje vrlo raširen u svijetu su različiti oblici of roads terenskog osposobljavanja za vožnju po teškim terenima izvan cesta.

DEFENZIVNA VOŽNJA
Defenzivna vožnja je način vožnje cestom, kojom izbjegavate probleme s drugim vozačima i korisnicima cesta. To je jedno promišljeno postupanje kojim osiguravate štednju goriva, manje trošenje kočnica, guma i što je najvažnije – spašavanje ljudskih života.
U mnogim razvijenim zemljama nudi se osnovni koncept defenzivne vožnje, koji se sastoji od slijedećih tema:
•  uvoda,
•  vožnje autocestom,
•  stariji vozači (psihičke i fizičke promjene – kako voziti),
•  NLP modeliranje (posebna metoda osposobljavanja prema ekspertima u nekoj djelatnosti),
•  opažanje prostora oko vašeg vozila,
•  vožnja u različitim vremenskim uvjetima,
•  sigurna vuča drugog vozila,
•  razumijevanje brzine,
•  tablica ograničenja brzine,
•  napredni ispit vožnje,
•  životinje na cesti,
•  vožnja automobila s automatskim mjenjačem,
•  prometni znakovi i signalizacija.
Programi defenzivne vožnje realiziraju se kroz teorijske i praktične dionice, a realiziraju ih pojedinci, autoškole, udruge, instituti i drugi subjekti.

SIGURNA VOŽNJA NA SPECIJALIZIRANOM VJEŽBALIŠTU
Vrlo raširen i za nas posebno interesantan način naknadnog osposobljavanja mladih vozača po položenom vozačkom ispitu čine programi sigurne vožnje na posebnim vježbalištima, za što se je opredijelio kao što je već rečeno i naš zakonodavac kod donošenja novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
U većini zemalja Europske unije to je već višegodišnja praksa, koja statistički promatrano daje vrlo dobre rezultate, tako da broj smrtno stradalih mladih vozača pada do 30%. Zemlje kao Njemačka, Austrija, Luksemburg i dr. imaju veći broj tih vježbališta, tako raspoređenih da zadovoljavaju regionalne i državne potrebe. Austrija koja je nama blizu ima 10 vježbališta sigurne vožnje, od kojih je posebno poznato vježbalište ÖAMCT-a (austrijskog autokluba) Teesdorf kod Beča.
Tu se organiziraju, a čak se Internetom nude i našim vozačima, različiti programi sigurne vožnje, a posebno su interesantni jednodnevni (intenzivni) i dvodnevni (perfekcionistički) programi osposobljavanja na specijalnom vježbalištu. Treninzi se obavljaju između 3 i 9 mjeseci nakon izdavanja vozačke dozvole za vozače B kategorije vozila. Polaznik mora imati prijeđenih najmanje 3.000 km. Između ovih vožnji ne smije proteći više od 6 mjeseci.
Dnevni raspored predviđa 1X50 min. teorije, 6X50 min. praktični dio, 2X50 min. prometno-psihološki grupni razgovor i 1X50 min. podnevni odmor.
Na satovima teorijske nastave i na praktičnim vježbama uči se kako upoznati svoje osobne i psihičke granice vožnje, kako bi se bolje upoznale i izbjegavale opasnosti. Treba neposredno doživjeti kako upravljati vozilom u kritičnim situacijama. Uči se kako na najbolji način svladati neke opasne situacije.
Preporuča se polaznicima koristiti vlastito vozilo, a može se iznajmiti i vozilo vježbališta.
Kad uđete u vozilo pouči vas se o ispravnom načinu sjedenja za upravljačem i ispravnog rukovanja volanom te pasivnim i aktivnim sigurnosnim uređajima u/na automobilu.
Kroz ponavljanje vježbi na praktičnom dijelu uči se na koji način pravilno reagirati u određenim situacijama i na koji način možete najbolje svladati neke opasne situacije, što omogućuje radio veza s kontrolnim tornjem, odnosno instruktorom, pomoću radio-uređaja na suvozačevu mjestu.
Konstruktivni "trainer-feedback" odvija se uživo kroz 25 različitih vježbi. Uvježbava se kočenje u slučaju opasnosti, naglo kočenje i usporedba puta zaustavljanja, uvježbavanje kočenja i skretanje radi izbjegavanja sudara, kočenje na različitim vrstama površine kolnika, posebno na skliskom kolniku, pravilna vožnja u zavoju, kočenje u zavoju te radnje kod proklizavanja u zavoju zadnjeg odnosno prednjeg dijela vozila.
Uvježbava se vožnja uz nagib i niz nagib, a polaznik neposredno uočava razlike kočenja s ABS-om i bez njega. Povećava se stupanj vašeg vladanja vozilom i vašeg osobnog procjenjivanja kao vozača automobila.
U ovakvim grupama može biti maksimalno prvi dan 12, a drugi dan 10 polaznika.

SIGURNA VOŽNJA I HRVATSKA ISKUSTVA – AMK SIGET I TSV MARANI
Gdje smo u svemu tome mi?
Mi nemamo izgrađenu mrežu specijaliziranih vježbališta sigurne vožnje. Kod nas sve do donošenja novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama takav oblik naknadnog osposobljavanja vozača nije bio institucionaliziran.
Jedini pioniri sigurne vožnje u Hrvatskoj su AMK Siget i TSV Marani. AMK Sigeti je već od 1991. godine na improviziranom vježbalištu na Zagrebačkom velesajmu i kasnije na kartodromu Mićevac počeo nuditi program sigurne vožnje, najprije na traženje UNPROFOR-a za oko 700 pripadnika tih međunarodnih postrojbi, a kasnije za zaposlenike uglavnom stranih firmi, a onda i naših vozača.
Danas AMK Siget u suradnji s HAK-om i Policijskom upravom zagrebačkom nudi školu sigurne vožnje za vozače kroz program Defenzivne vožnje, onima koji žele usavršiti vožnju u otežanim uvjetima, prvenstveno po kiši, snijegu i ledu.
Nakon dvosatne teorijske nastave o defenzivnom načinu upravljanja autom praktični dio cjelodnevnog programa odvija se na kartodromu Mićevac.
Tijekom prvih dviju vježbi provjerava se stil vožnje polaznika i ukazuje na pojedine loše vozačke navike (krivo držanje upravljača, pogrešno rukovanje upravljačem u zavojima, neprestano držanje noge na spojci, ruke na poluzi mjenjača i sl.), a i na način sjedenja i gledanja, u čemu često griješe i mnogi "stari" vozači.
Treća vježba omogućava uvježbavanje kočenja na skliskoj podlozi bez ili uz korištenje ABS uređaja. Slijedi izbjegavanje iznenadnih prepreka na skliskoj podlozi, što se na mokroj specijalnoj foliji simulira velikim komadom spužve, a praktičnom vježbom se omogućuje i stjecanje iskustva kočenja na kombiniranoj podlozi, uslijed čega može doći do iznenadne promjene smjera vozila.

Posljednju praktičnu vježbu polaznici škole sigurne vožnje obavljaju u specijalno pripremljenom vozilu (na slici), koje umjesto stražnjih kotača ima male metalne kotačiće koji se mogu slobodno okretati u svim smjerovima. Ovim vozilom omogućena je vjerna simulacija vožnje po zaleđenoj podlozi, a polaznici uvježbavaju kako okretanjem upravljača mogu izbjeći okretanje vozila oko svoje osi.
Iskustvo AMK Siget kroz čiju je školu sigurne vožnje prošlo već preko 2.000 vozača pokazuje da se entuzijazmom i profesionalnošću i bez velikih ulaganja u skupa specijalna vježbališta može dosta napraviti glede sigurne vožnje i naknadnog osposobljavanja vozača.
AMK Siget ima i tim iskusnih instruktora sigurne vožnje, te bi se svakome mladom vozaču moglo preporučiti poboljšanje vještina vožnje i podizanje vozačke svijesti kroz takav program, jer to bitno doprinosi sigurnosti u cestovnom prometu.
Posebno je značajno da AMK Siget ima mogućnost postavljanja opreme za improvizirana vježbališta sigurne vožnje na prometnim vježbalištima bilo koje autoškole u Republici Hrvatskoj. Do izgradnje specijaliziranih prometnih vježbališta sigurne vožnje i to je jedno od prijelaznih, korisnih, a ne skupih rješenja.
Uz AMK Siget u Republici Hrvatskoj svoje usluge nudi i " TSV-MARANI . T rening S istemi V ožnje" je skupni naziv za grupu tečajeva sigurne vožnje koji se provode na vježbalištu Glavica u Požegi, a u pripremi je i njihovo specijalno vježbalište u Varaždinu.
Program Treninga sigurne vožnje za vozače osobnih vozila , izvodi se po priznatom programu DVR-a (Njemačkog Savjeta za sigurnost prometa) koristeći iskustva tvrtke "SB&MB" koja već 10 godina provodi ovaj program u Republici Sloveniji pod imenom "Trening varne vožnje Brane Küzmič".
Tehnička osnova treninga leži u instalaciji i korištenju trening-staze , koja svojom konstrukcijom, u potpuno sigurnim uvjetima, simulira otežane uvjete u svakodnevnoj vožnji i pomaže u stjecanju iskustava, upozoravanju na opasnosti i učenju pravilnih reakcija u takvim situacijama.

ŠTO NAM JE CINITI?
Zakonodavac je svoje rekao. Do 1. siječnja 2007. godine treba ostvariti sve uvjete za realizaciju programa sigurne vožnje za mlade vozače. To znači da treba sagraditi potreban broj specijalnih vježbališta, da ih treba opremiti, da treba napraviti adekvatne programe, angažirati instruktore i pribaviti potrebna rješenja.
Međutim to sve skupa ima svoju cijenu, a potrebno je i vrijeme za realizaciju.
Dok se to ne postigne, a kao što već rekosmo do stjecanja uvjeta za primjenu zakonskih odredbi o sigurnoj vožnji umjesto programa sigurne vožnje, primjenjivat će se poseban program osposobljavanja za sigurno upravljanje vozilom u autoškolama ili školama sigurne vožnje koje za to dobiju odobrenje ministra nadležnog za unutarnje poslove.
Dakle ovo je sad šansa za AMK Siget TSV Marani i slične autoškole da se dodatno angažiraju na stvaranju uvjeta za realizaciju takvih programa, kako bi stekle prostorne, tehničke i kadrovske uvjete za škole sigurne vožnje, a time i uvjete za pribavljanje odobrenja od ministra nadležnog za unutarnje poslove.
Ovo je također i prigoda za naše osiguravatelje da se uključe u programe sigurne vožnje u skladu s praksom razvijenog svijeta.
Hrvatski autoklub kao stručna organizacija iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama kroz svoj program rada za 2004. godinu već je prišao pripremnim poslovima za izgradnju specijalnog, višenamjenskog vježbališta sigurne vožnje u Zagrebu, a spreman je dati stručnu podršku ukupnom projektu.
Naime, cilj projekta je izuzetno značajan. To drugi već rade. Treba za 30% smanjiti broj smrtno stradalih mladih vozača u prometnim nesrećama u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE

PROMISLITE
invalidne osobe

poruka
SIGURNO VOZITI
ZANIMLJIVOSTI
Jeste li znali
Crtice iz prošlosti
Ideje
Autorska prava © sigurno-voziti.net 2002 - 2020. godine. Sva prava pridržana.