PROVJERITE
vozac
anketa
provjera znanja
alkotest
PROCITAJTE
Nova europska vozačka dozvola

Priredio: Nenad Zuber

Temeljna ideja Nacrta Treće direktive Europske unije o vozačkim dozvolama je ukidanje jedne od zadnjih prepreka slobodnom kretanju građana EU, povećanje sigurnost u prometu na cestama, ali i smanjenje mogućnosti zloporabe vozačkih dozvola.


U zemljama članicama EU trenutno se koristi više od 80 različitih modela vozačkih dozvola, s različitim ovlaštenjima i rokovima valjanosti. Teško da je moguće provesti pravu kontrolu nad takvim vozačkim dozvolama. Mnogi obrasci vozačkih dozvola u nizu zemalja nisu sigurne od zlouporaba. Očito da je došlo vrijeme za unifikacijom vozačkih dozvola, kako bi se olakšao posao organima uprave koji se bave administracijom i nadzorom nad vozačkim dozvolama. To bi trebalo doprinijeti i povećanoj sigurnosti na europskim cestama, a ujedno bi predstavljalo stvarnu garanciju upravljanja vozilima za koja su osposobljeni.

Novim Nacrtom treće direktive o vozačkim dozvolama uredio bi se niz pitanja vezanih uz samu vozačku dozvolu i njeno izdavanje. U tom projektu najbitnije odrednice su:

1. Uvodi se jedinstveni model europske dozvole u obliku plastične kartice (slično kreditnim karticama);

Takav model omogućava veću zaštitu od prevara i krivotvorenja. Zemlje članice koje će to željeti, moći će svoje vozačke dozvole opremiti i mikročipom, u koji će biti upisane sve informacije koje su otisnute na kartici, pa će se time dobiti još jedan stupanj zaštite od prevare. Korištenje tog mikročipa će biti strogo ograničeno samo na uporabu u vezi s vozačkom dozvolom, tako da će se dozvola i dalje moći oduzeti nakon ozbiljnog prekršaja.

2. Uvodi se pojam ograničene administrativne valjanosti vozačkih dozvola;

Sve nove dozvole za kategoriju vozila A i B vrijedit će 10 godina, odnosno 5 godina ako su osobe kojima se izdaju starije od 65 godina. Sve nove dozvole kategorije vozila C i D vrijedit će 5 godina, odnosno jednu godinu za osobe starije od 65 godina. Sve nove vozačke dozvole, izdane od dana stupanja novih propisa na snagu, trebat će obnavljati u redovnim intervalima. Vozači će i dalje imati sva stečena prava, no obveza da se dokument redovno obnavlja smanjit će velike danas postojeće mogućnosti prevara, jer će biti moguće obnoviti ne samo vozačevu fotografiju već će dozvola imati i ozbiljne mjere zaštite protiv prevare (krivotvorenja). Time će se osigurati i slobodno kretanje vozača: sve vozačke dozvole će imati isti rok valjanosti i u tom roku će biti valjane u svim zemljama članicama, bez ikakvih dodatnih uvjeta.

3. Osigurava se koherentni i širom Europe istovjetni postupak za slučajeve oduzimanja i ponovnog traženja vozačke dozvole;

Ujednačavanjem toga postupka u svim zemljama članicama stalo bi se na kraj tzv. "turizmu zbog vozačkih dozvola". Tako bi se prekinula danas dosta česta praksa, da se osobe kojima je zbog ozbiljnih prometnih prekršaja oduzeta dozvola u zemlji njihovog stalnog prebivališta, privremeno prijave u nekoj drugoj zemlji članici i tamo zatraže novu vozačku dozvolu. Komisija zbog toga namjerava pooštriti načelo "jedna osoba, jedna dozvola".

4. Uvodi se, u cilju sigurnosti na cesti, postupnost u stjecanju vozačkih dozvola;

•  za upravljanje najjačim motociklima , tako da se određuje minimalna starost potrebna za upravljanje motociklom između 16 i 24 godine, ovisno o tehničkim karakteristikama motocikla i iskustvu vozača,

•  za upravljanje teških teretnih automobila i autobusa , tako da se osigura da svi vozači teretnih automobila i autobusa, uključivši i one koji do sada nisu pokriveni zakonskom regulativom o školovanju profesionalnih vozača, postupno stiču vozačke dozvole za upravljanje sve jačim i težim vozilima.

5. Harmoniziraju se intervali u kojima treba obaviti zdravstvene provjere za profesionalne vozače;

6. Uvodi se nova kategorija vozačkih dozvola za mopede;

Osposobljavanje, vozački ispit i izdavanje vozačkih dozvola za najmlađe, ujedno i najzugroženije sudionike prometa, do sada je uglavnom bila izvan zajedničke zakonske regulative i prepuštana pojedinim državama na volju. Na ovaj način bi se bitno povećala sigurnost u prometuza vozače mopeda kao jednog od najpopularnijih prijevoznik sredstava za mlade ljude.

7. Uvode se minimalni zahtjevi za početnu kvalifikaciju i školovanje ispitivača na vozačkim ispitima ;

Dosadašnje direktive nisu do sada pokušavale harmonizirati te propise. Ujednačavanjem obrazovnih kriterija doprinijelo bi se ujednačavanju uvjeta za provedbu vozačkih ispita širom Europske unije.

Prijedlog za novih kategorija, minimalne starosne dobi za pojedinu kategoriju vozila i ispita

Kategorija

opis

Dob

Uvjeti

Izuzetak od pravila

AM mopedi, maksimalne projektirane brzine do 45 km na sat, do 50 cm 3 ili snage do 4 kW 16 godina Teorijski ispit 14 godina moguće samo na nacionalnom teritoriju
A1 laki motocikli, do125 cm 3 ili snage do11 kW, s omjerom snaga/težina do 0,1 kW/kg 16 godina Teorijski i
praktični ispit
'
A2 motocikli, snage do 35 kW s omjerom snaga/težina < 0,2 kW/kg i koji nisu nastali od vozila s više od dvostruke snage od tog motocikla 18 godina Teorijski i praktični ispit (teorijski ispit nije potreban ako već posjeduje dozvolu kategorije A) '
A motocikli snage iznad
35 kW
21 godina
za postupni pristup, ako ima bar 3 godine iskustva na vozilu kategorije A2
Teorijski i
praktični ispit
'
A motocikli snage iznad
35 kW
24 godine
za direktni pristup
Samo ograničeni praktični ispit '
B1 moguća kategorija za motorne tricikle i kvadricikle 16 godina Teorijski i
praktični ispit
'
B motorna vozila do 3500 kg, koja ne prevoze više od 8 putnika (uz vozača), s prikolicom do 750 kg 18 godina Teorijski i
praktični ispit
17 godina moguće za B, samo na nacionalnom teritoriju
B+E motorna vozila do 3500 kg, koja ne prevoze više od 8 putnika (uz vozača), s prikolicom preko 750 kg 18 godina Teorijski i
praktični ispit
 
C1 teretna vozila koja se koriste za prijevoz robe od 3500 kg
do 6000 kg, koja ne prevoze više od 8 putnika (povrh vozača), s prikolicom do 750 kg
18 godina Teorijski i
praktični ispit
Za profesionalne vozače vrijede drugačija pravila za starost i školovanje.
C1+E teretna vozila koja se koriste za prijevoz robe od 3500 kg do 6000 kg, koja ne prevoze više od 8 putnika (povrh vozača), s prikolicom preko 750 kg 18 godina Teorijski i
praktični ispit
Za profesionalne vozače vrijede drugačija pravila za starost i školovanje.
C i C+E teretna vozila koja se koriste za prijevoz robe preko 3500 kg, koja ne prevoze više od 8 putnika (povrh vozača), s prikolicom do 750 kg i teretna vozila koja se koriste za prijevoz robe preko
3500 kg, koja ne prevoze više od 8 putnika (povrh vozača), s prikolicom preko 750 kg
21 godina Teorijski i
praktični ispit
Za profesionalne vozače vrijede drugačija pravila za starost i školovanje.
D1 i D1+E motorna vozila za prijevoz ne više od 16 putnika, maksimalne duljine do 7 metara s prikolicom do 750 kg i motorna vozila za prijevoz ne više od 16 putnika, maksimalne duljine do 7 metara s prikolicom preko 750 kg 21 godina Teorijski i
praktični ispit
Za profesionalne vozače vrijede drugačija pravila za starost i školovanje.
D i D+E motorna vozila za prijevoz više od 8 putnika s prikolicom
do 750 kg i motorna vozila za prijevoz više od 8 putnika, s prikolicom preko 750 kg
24 godina Teorijski i
praktični ispit
Za profesionalne vozače vrijede drugačija pravila za starost i školovanje.

U vezi s jedinstvenom europskom vozačkom dozvolom postavlja se velik broj pitanja koja je dobro pojasniti već na samom početku uvođenja nove jedinstvene EU vozačke dozvole. Pitanja koja se najčešće postavljaju mogu se sažeti u slijedećem:

1. Hoće li svi trebati obnoviti svoje vozačke dozvole?

Ne. Predloženo administrativno obnavljanje će vrijediti samo za dozvole izdate nakon datuma kad predložena Direktiva stupi na snagu. Prema tome, trenutno važeće vozačke dozvole ostaju važeće i neće ih trebati mijenjati. Međutim, ako se dozvola izgubi ili bude ukradena vlasniku, na novu dozvolu, koja će se izdati u zamjenu, primjenjivati će se nova pravila.

2. Smanjuju li se prava vlasnika vozačke dozvole u slučaju krađe ?

Ne, prava koja se podrazumijevaju uz vozačku dozvolu su garantirana, no nova vozačka dozvola, izdana u zamjenu za ukradenu dozvolu, imat će administrativno ograničen vijek važenja i biti će ju potrebno obnavljati u predviđenim intervalima.

3. Zbog čega Komisija predlaže uvođenje obvezne obnove vozačke dozvole svakih 10 godina?

Kao što je već rečeno danas u Europskoj uniji postoji više od 80 raznih modela vozačkih dozvola. Zbog toga se ne provodi nikakva kontrola, a organi uprave imaju poteškoća ustanoviti i garantirati koja prava imaju vlasnici dozvola. To vodi do problema u sigurnosti i zaštiti na cestama, a stvara i probleme za slobodno kretanje građana.

Tim više što mnogi tipovi dozvola nemaju nikakvu zaštitu protiv krivotvorenja. Jedino dugoročno rješenje je redovita obnova. Na taj način će se omogućiti da sve vozačke dozvole u uporabi, budu stalno obnavljane, pri čemu se mogu primijeniti i najnovije tehnike za sprečavanje prevara i krivotvorenja. Rasprave o metodama za zaštitu od krivotvorenja su trenutno predmet rasprava mnogih međunarodnih organizacija kao što su Međunarodna organizacija za standarde (ISO) i Ekonomska komisija za Europu pri Ujedinjenim Narodima.

4. Imaju li ostale zemlje na svijetu ograničeno vrijeme važnosti njihovih vozačkih dozvola?

Da. Dozvole u SAD, Kanadi, Japanu u Australiji imaju ograničeni rok važnosti, oglavnom na dvije do četiri godine.

5. Hoće li se morati obnoviti vozačka dozvola kad se dostigne 65. ili 75. godina strosti?

Pod administrativnu obnovu će potpadati samo nositelji novih vozačkih dozvola. Prijedlog se ne odnosi na nositelje današnjih vozačkih dozvola. Naravno, dozvole s ograničenim periodom valjanosti će isteći i s vremenom će ih trebati obnoviti.

6. Hoće li mikročip u vozačkoj dozvoli biti obvezan?

Ne. Samo one zemlje članice koje žele uvesti mikročip smiju to učiniti. One će morati poštovati tehnički dodatak kojeg će propisati Komisija, kako bi se osigurala buduća kompatibilnost.

7. Da li će zemlje članice moći koristiti mikročip za sustav kaznenih bodova ili za neke druge svrhe?

Razlog uvođenja mikročipa je poboljšati zaštitu od prevara. Sve informacije koje će se moći pročitati na dozvoli, biti će upisane i u mikročip. Ako neka od zemalja članica odluči na čip staviti i dodatne informacije, morat će poštovati zakonsku regulativu Europske unije za zaštitu osobnih podataka. Međutim, na mikročip se mogu upisati samo informacije koje su direktno vezane uz namjenu vozačke dozvole, kako bi se garantirala ispravna uporaba dozvole.

8. Neće li predloženi mikročip dovesti do efekta "veliki brat te promatra"?

Ne. Taj strah je neosnovan, jer je Europska unija donijela zakone za zaštitu osobnih podataka. Tim više, mora se garantirati funkcija vozačke dozvole, pa se na mikročip neće smjeti upisati nikakvi podaci koji nisu do sada bili napisani na vozačkoj dozvoli. To znači da će i u budućnosti biti moguće oduzeti vozačku dozvolu ako vozač učini odgovarajući prekršaj.

9. Želi li Komisija nametnuti i obvezni liječnički pregled?

Ne. Komisija ne predlaže obavezne liječničke preglede za vlasnike dozvola za automobile i motocikle. Međutim, zemlje članice, ako to žele, mogu se odlučiti da uz administrativnu obnovu dozvole uvedu i obvezni liječnički pregled ili neke druge mjere za sigurnost u cestovnom prometu.

Što se tice vozaca teretnih vozila i autobusa, Komisija predlaže da se harmonizira frekvencija tih pregleda, koji su vec uglavnom svuda obvezni, te da se pregledi sinkroniziraju s obnavljanjem dozvole.

10. Predlaže li Komisija obveznu provjeru vida u trenutku obnove dozvole?

Ne. Komisija ne predlaže određene mjere za provjeru vida za vozače automobila ili motocikla. Što se tiče vozača teretnih vozila i autobusa, kontrola vida je sastavni dio liječničkih pregleda koji su već sada obvezni.

11. Želi li Komisija četrnaestgodišnjacima zabraniti vožnju mopeda?

Ne. Komisija predlaže da se u cijeloj EU uvedu teorijski ispiti, kao minimalni uvjet za vožnju mopeda. Zemlje članice mogu propisati i daljnje zahtjeve, kao npr. ispit iz praktične vožnje ili liječnički pregled. Što se starosti tiče, predlaže se minimalna starost od 16 godina, s tim da zemlje članice mogu dozvoliti i četrnaestgodišnjacima da voze moped, ali samu na teritoriju te zemlje članice.

12. Želi li Komisija sedamnaestgodišnjacima zabraniti vožnju automobila?

Ne. Što se toga tiče, tekuća direktiva ostaje neizmijenjena. Zemlje članice i dalje mogu izdavati dozvole za automobile (kategorija B) sedamnaestgodišnjim građanima, no te dozvole će vrijediti samo za vožnju unutar granica zemlje članice. Međutim, Komisija predlaže da se 17-godišnjacima više ne izdaje dozvola za auto s prikolicom (kategorija B+E). Ubuduće, takve bi se dozvole mogle izdavati samo osobama s navršenih 18 godina.
Redovna minimalna dob ostaje 18 godina, što je još uvijek minimalna dob za koju većina zemlji članica izdaje vozačke dozvole B kategorije.

13. Želi li Komisija 21-godišnjacima zabraniti vožnju teških motocikla?

Ne. Sadašnja direktiva je daljnji korak u sustavu postupnog stjecanja vozačke dozvole za vožnju najjačim motociklima. To će i nadalje biti moguće na dva načina: bilo kao direktni pristup, bilo postupni pristup. Danas je izravno moguće pristupiti polaganju u dobi od 21. godine, a postupno to se ostvaruje od 20. godine, nakon dvije godine iskustva na motociklu manjih performansi (lakši motocikli). Ako 21-godišnjak ima 3 godine prethodnog iskustva na motociklu (kategorije A2), tada će ta osoba kad napuni 21 godinu imati pravo voziti najjače motocikle, ali će prije toga morati položiti ispit praktične vožnje. Međutim, bez takvog ranijeg iskustva, morati će čekati do 24 godine.

Komisija bi htjela poboljšati trenutni sustav postupnog pristupa. Danas mladež često čeka da napuni 21 godinu i tada stekne uvjete za najsnažniji motocikl, bez ikakvog prethodnog iskustva. Neki, pak steknu dozvolu za motocikl u dobi od 18 godina, a zatim jednostavno čekaju dvije godine prije nego što kupe najjači motocikl. To je moguće, jer danas ne postoje nikakve kontrole nad iskustvom stečenim na lakšem motociklu. Prijedlog koji je dala Komisija trebao bi prekinuti takvu praksu i povećati sigurnost na cesti.

14. Predlaže li Komisija da se s vozačkom dozvolom B kategorije više neće smjeti voziti kamp kućice?

Komisija predlaže da se pojednostavni, ali i ojača koherentnost dozvola za prikolice. Danas je dozvoljeno voziti kombinaciju automobila i prikolice uz običnu dozvolu B kategorije, tako dugo dok težina automobila i prikolice ne prelazi 3500 kilograma i tako dugo dok maksimalna dozvoljena masa prikolice ne prelazi masu nenatovarenog automobila. Ta sadašnja definicija je vrlo složena i stvara probleme građanima koji su mijenjali bilo prikolice bilo automobile. Definicija predstavlja i diskriminaciju prema vozačima teretnih vozila i autobusa, koji nemaju slična prava za svoje kategorije vozačkih dozvola, premda oni često imaju više iskustva i mnogo više školovanja i više ispita koje moraju polagati.

Komisija zbog toga namjerava osigurati da vozači automobila dobiju odgovarajuću obuku i da polože odgovarajuće ispite za vožnju takvog skupa vozila koji često može biti dug i 8 do 12 metara. To zaista znači da će u budućnosti većinu kamp kućica smjeti voziti samo vozači koji imaju dozvolu za B+E kategoriju.

15. Zbog čega Komisija predlaže uvjete za ispitivače?

U nekim zemljama članicama ovlašteni ispitivači koji provode vozačke ispite nemaju skoro nikakvo posebno školovanje pa čak ponegdje nemaju ni vozačku dozvolu za kategoriju vozila za koju ispituju. To bi u buduće bilo nemoguće.

Trenutni prijedlog uvodi minimalne zahtjeve za početnu kvalifikaciju, te periodičko doškolovanje ispitivača. To će dovesti do bolje kvalitete vozačkih ispita širom cijele Europske unije i povećati usporedivost rezultata, što je vrlo važan faktor u sustavu za uzajamno priznavanje vozačkih dozvola. To će biti i doprinos većoj sigurnosti na cestama.

IP/03/1435, Brussels, 22 October 2003.

First driving licence directive 80/1263/EEC; Second driving licence directive, 91/439/EEC, 29.July 1991. amanded 97/26/EC; 2000/56/EEC, 14. September 2000.

Convention on driving disqualificatios, 17. June 1998.

POGLEDAJTE

PROMISLITE
invalidne osobe

poruka
SIGURNO VOZITI
ZANIMLJIVOSTI
Jeste li znali
Crtice iz prošlosti
Ideje
Autorska prava © sigurno-voziti.net 2002 - 2020. godine. Sva prava pridržana.