PROVJERITE
vozac
anketa
provjera znanja
alkotest
PROCITAJTE

Sažetak rezultata ankete o agresivnoj vožnji

Priredili: Zlatko Bočkal, Nenad Zuber, Vladimir Benceković
1. ANALIZA REZULTATA

1.1. Ukupni rezultati

Tablica 6.
Rezultati ankete – varijabla starosna dob i vozačko iskustvo

Bodovi

Svi anketirani

Starosna dob

Vozačko iskustvo

18 - 24
25 - 35
preko 35
1
2 - 4
5 i više

0

55

21

16

18

4

16

35

1 do 13

619

208

229

182

116

125

378

14 do 39

1653

654

708

291

183

1015

455

40 do 69

638

343

249

46

117

182

339

70 i više

535

308

152

75

143

133

259


Tablica 7.
Rezultati ankete

Bodovi

18 - 24 godine

25 - 35 godina

preko 35 godina

1
2 - 4
5 i više
1
2 - 4
5 i više
1
2 - 4
5 i više

0

3

13

5

-

3

13

1

-

17

1 do 13

89

78

41

20

38

171

7

9

166

14 do 39

161

354

139

21

91

596

1

10

280

40 do 69

108

165

70

9

15

225

-

2

44

70 i više

131

121

56

4

12

136

8

-

67

1.2. Vozačice

Anketa provedena s 590 osoba ženskog spola, što predstavlja 16,86 % ukupno anketiranih.

Grafikon 4.
Vozačice prema vozačkom iskustvu

Tablica 8.
Broj anketiranih vozačica po starosnoj dobi

Broj anketiranih prema starosnoj dobi

18 do 24 godine

189

25 do 35 godina

246

preko 35 godina

155


Grafikon 5.
Vozačice prema vozačkom iskustvu

Tablica 9.
Broj anketiranih vozačica po starosnoj dobi

Broj anketiranih prema vozačkom iskustvu

1 godina

124

2 do 4 godine

140

5 i više godina

324

 

Tablica 10.
Rezultati anketiranih vozačica – varijabla starosna dob, vozačko iskustvo

Bodovi

Svi anketirani

Starosna dob

Vozačko iskustvo

18 - 24
25 - 35
preko 35
1
2 - 4
5 i više

0

6

3

0

3

2

1

3

1 do 13

166

53

64

49

45

47

74

14 do 39

306

86

142

78

36

74

196

40 do 69

69

27

33

9

20

16

33

70 i više

43

20

7

16

21

2

20


Tablica 11.
Rezultati anketirane vozačice

Bodovi

18 - 24 godine

25 - 35 godina

preko 35 godina

1
2 - 4
5 i više
1
2 - 4
5 i više
1
2 - 4
5 i više

0

1

1

1

-

-

-

1

-

2

1 – 13

23

23

7

15

17

32

7

7

35

14 – 39

26

43

17

9

24

109

1

7

70

40 – 69

16

8

3

4

6

23

-

2

7

70 i više

15

2

3

2

-

5

4

-

12

1.3. Vozači

Anketa provedena s 2910 osoba muškog spola, što predstavlja 83,14 % ukupno anketiranih.
Tablica 12.
Anketirani vozači po starosnoj dobi

Broj anketiranih prema starosnoj dobi

18 do 24 godine

1345

25 do 35 godina

1108

preko 35 godina

457


  Tablica 13.
Anketirani vozači po vozačkom iskustvu

Broj anketiranih prema vozačkom iskustvu

1 godina

439

2 do 4 godine

771

5 i više godina

1700


Tablica 14.
Rezultati ankete

Bodovi

Svi anketirani

Starosna dob

Vozačko iskustvo

18 - 24
25 - 35
preko 35
1
2 - 4
5 i više

0

49

18

16

15

2

15

32

1 – 13

453

155

165

133

71

78

304

14 – 39

1347

568

566

213

147

381

819

40 – 69

569

316

216

37

97

166

306

70 i više

492

288

145

59

122

131

239


Tablica 15.
Rezultati ankete

Bodovi

18 - 24 godina

25 – 35 godina

preko 35 godina

1
2 - 4
5 i više
1
2 - 4
5 i više
1
2 - 4
5 i više

0

2

12

4

-

3

13

-

-

15

1 – 13

66

55

34

5

21

139

-

2

131

14 – 39

135

311

122

12

67

487

-

3

210

40 – 69

92

157

67

5

9

202

-

-

37

70 i više

116

119

53

2

12

131

4

-

55

2. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

 1. Ukupni rezultati pokazuju na relativno simetričnu raspodjelu agresivnosti s pomakom prema višem stupnju agresivnosti.
 2. Ispitivali smo postoji li povezanost između starosti ispitanika i sklonosti agresivnom ponašanju. Dobiveni hi-kvadrat je 182,93 i pokazuje da postoji negativna povezanost između dobi i agresivnog ponašanja u prometu. Koeficijent kontingencije C= 0,22 pokazuje da je ta povezanost značajna ali mala.
 3. Provjerili smo i hipotezu postoji li povezanost između vozačkog iskustva i sklonosti agresivnom ponašanju. Dobili smo hi-kvadrat 1147,27 koji pokazuje da postoji negativna povezanost između vozačkog iskustva i agresivnog ponašanja u prometu. Koeficijent kontingencije C= 0,50 pokazuje da je ta povezanost značajna i prosječna.
2.1. Rezultati vozačice
Tablica 16.
Stupanj agresivnosti anketiranih vozačica

STUPANJ AGRESIVNOSTI

Neagresivno i prihvatljivo agresivno ponašanje

Agresivno ponašanje

Neprijateljsko i ratničko ponašanje

29 %

52 %

19 %

 1. Rezultati vozačica su pomaknuti prema manje agresivnom ponašanju.
 2. Ispitivanjem povezanosti starosti vozačica i sklonosti agresivnom ponašanju dobili smo hi-kvadrat 22,78 i C= 0,19 morali smo odbaciti nul-hipotezu i ustvrditi da postoji mala negativna povezanost između dobi vozačica i sklonosti agresivnom ponašanju.
 3. Provjerili smo i hipotezu dali postoji povezanost između vozačkog iskustva vozačica i sklonosti agresivnom ponašanju. Dobili smo hi-kvadrat 50,58 koji pokazuje da postoji negativna povezanost između vozačkog iskustva i agresivnog ponašanja u prometu. Koeficijent kontingencije C= 0,28 pokazuje da je ta povezanost značajna i mala.
2.2. Rezultati vozači
Tablica 17.
Stupanj agresivnosti vozača

STUPANJ AGRESIVNOSTI

Neagresivno i prihvatljivo agresivno ponašanje

Agresivno ponašanje

Neprijateljsko i ratničko ponašanje

17 %

46 %

37 %

 1. Rezultati vozača pomaknuti su prema agresivnijem ponašanju.
 2. Ispitivanjem povezanosti starosti vozača i sklonosti agresivnom ponašanju dobili smo hi-kvadrat 169,18 i C= 0,23 morali smo odbaciti nul-hipotezu i ustvrditi da postoji mala negativna povezanost između dobi vozača i sklonosti agresivnom ponašanju.
 3. Provjerili smo i hipotezu dali postoji povezanost između vozačkog iskustva vozača i sklonosti agresivnom ponašanju. Dobili smo hi-kvadrat 87,80 koji pokazuje da postoji negativna povezanost između vozačkog iskustva i agresivnog ponašanja u prometu. Koeficijent kontingencije C= 0,17 pokazuje da je ta povezanost značajna i mala.

Zanimalo nas je kakav je odnos spolova prema agresivnom ponašanju u prometu i imali kakvih razlika u tome ponašanju.
Postavili smo nul-hipotezu da nema razlike u sklonosti agresivnom ponašanju u prometu između vozačica i vozača. Dobiveni hi-kvadrat 94,73 je značajan na razini rizika od 1% te možemo odbaciti nul-hipotezu i ustvrditi da postoji značajna razlika u stupnju agresivnosti u prometu između muškaraca i žena.

3. ZAKLJUČAK

Na temelju dobivenih i obrađenih rezultata ankete možemo zaključiti:

 • Sklonost agresivnom ponašanju opada s dobi: ŠTO SMO STARIJI MANJE SMO AGRESIVNI.
 • Sklonost agresivnom ponašanju opada i s vozačkim iskustvom što se moglo očekivati obzirom na povezanost dobi i iskustva. Ono što bi moglo biti zanimljivo, a zahtijevalo bi dodatna ispitivanja jest pokazatelj da je ta povezanost umjerena, dakle veća nego povezanost između dobi i agresivnosti, ŠTO BI MOGLO UKAZIVATI NA TO DA ISKUSTVO ZNAČAJNIJE DJELUJE NA SMANJENJE AGRESIVNOSTI U PROMETU.
 • Još jedna zanimljivost u svezi s iskustvom. IAKO I KOD ŽENA POSTOJI TENDENCIJA SMANJENJA AGRESIVNOSTI S PORASTOM VOZAČKOG ISKUSTVA TA TENDENCIJA NIJE TAKO NAGLAŠENA KAO KOD MUŠKARACA.
 • MUŠKARCI SU SKLONIJI AGRESIVNOM PONAŠANJU U PROMETU OD ŽENA.
 • I još jedan zanimljiv podatak. RATNIČKI RASPOLOŽENIH ŽENA IMA VIŠE OD OČEKIVANJA U DOBI PREKO 35 GODINA.

Očito je kako bi se agresivnom ponašanju i agresivnim vozačima trebalo posvetiti mnogo više vremena i pažnje ukoliko se želi povećati razina sigurnosti u prometu. Široka paleta mjera, akcija, aktivnosti i metoda koje se mogu poduzeti i koje bi mogle pozitivno utjecati na sigurnost prometa protežu se od edukacije i informiranja medija o štetnim posljedicama agresivnog ponašanja, korištenja interneta kao najatraktivnijeg medija, uvođenja izravnih telefonskih brojeva za prijavu divljanja i agresivnog ponašanja vozača u prometu, detektiranja agresivnih vozača, korištenja kamera na mjestima očekivane agresije, korištenja podataka o povećanoj agresivnosti u cilju razvoja upitnika koji se koriste na liječničkim pregledima za selekciju vozača sklonih agresiji, razvoja sustava pomoći i samopomoći za agresivne vozače, promjena kurikuluma osposobljavanja kandidata za vozača i njihovog odgajanja za sigurno sudjelovanje u prometu, pa do konačnog zakonskog definiranja agresivnog ponašanja kao izrazito rizičnog ponašanja te uvođenja oštrih kazni za one koji se budu tako ponašali na cesti.

Zlatko Bočkal, Nenad Zuber, Vladimir Benceković, ožujka 2006. godine

POGLEDAJTE

PROMISLITE
invalidne osobe

poruka
SIGURNO VOZITI
ZANIMLJIVOSTI
Jeste li znali
Crtice iz prošlosti
Ideje
Autorska prava © sigurno-voziti.net 2002 - 2018. godine. Sva prava pridržana.