PROVJERITE
vozac
anketa
provjera znanja
alkotest
PROCITAJTE
Pitali ste!
T. listopada 2011. godine
„Imamo neke prometne nedoumice (razvila se diskusija na jednoj news grupi), molio bih za pomoć stručnjaka, ako nije problem: (naravno zanima nas po prometnim propisima, a ne ja se vozim tako i tako)
  
Situacija PROMET1

Crvena je "glavna" cesta. Slična situacija kao i dolje. Da li B morao čekati A ako produžuje ravno, a vozilo A vozi po svojoj traci? Ostala "vozila" nisu bitna.

 

 

 

 

 

Situacija PROMET2:

Cesta po kojoj vozi A je glavna, da li ovaj B morao propustiti A ili može voziti "normalno" jer B dolazi u posebnu traku (nadam se da se dobro vidi puna crta)

 

 

 

 

 

 

Hvala T.“

Odgovorili smo!
Poštovani gospodine Tomica,
zahvaljujemo što posjećujete naše stranice, pratite sadržaje i ukazujete nam Vaše povjerenje pitajući ono što Vam se čini prometnom nedoumicom!
Zanima Vas što kažu prometni propisi, odnosno njihova primjena na konkretna raskrižja u vašemu gradu.

Ono što je bitno reći na početku cijele priče jest da situacije u prometu ne rješavaju samo i isključivo Prometni propisi (Zakon i pravilnici). Vrlo je bitna tehnika odvijanja prometa, metodika odvijanja prometa, međusobno uvažavanje i tolerancija među sudionicima prometa, defenzivna vožnja, prometna kultura … i još mnogo toga.

Prometni propisi čine „abecedu“ i samo utvrđuju osnove sigurnosti odvijanja prometa. Jasno Vam je, naravno, da Zakon ne može „pokriti“ sve slučajeve koji se u prometu mogu dogoditi. Toga ste, vjerujem, i sami svjesni, jer da je sve napisano u Zakonu – ne bi bilo pitanja i nedoumica!!! Zar ne?
Da podsjetimo što kaže Zakon o sigurnosti prometa na cestama:

4. OZNAKE NA KOLNIKU
Članak 24.
(1) Oznake na kolniku služe za usmjeravanje, obavještavanje i vođenje sudionika u prometu.

Članak 37.
Vozač je dužan vozilo držati na takvoj udaljenosti od drugih vozila u prometu da, s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti prometa, ne izazove opasnost i ne ometa druge vozače

2. RADNJE VOZILOM U PROMETU
Članak 43.
(1) Vozač koji namjerava na cesti ili drugoj prometnoj površini obaviti neku radnju vozilom (uključiti se u promet, prestrojiti, odnosno mijenjati prometnu traku, pretjecati, obilaziti, zaustavljati se, skretati udesno ili ulijevo, okretati se polukružno, voziti unatrag i sl.) ne smije početi takvu radnju ako time dovodi u opasnost druge sudionike u prometu ili imovinu
(2) Prije započinjanja radnji iz stavka 1. ovoga članka, vozač je dužan uvjeriti se da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu, vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja

7. PROPUŠTANJE VOZILA I PREDNOST PROLASKA
Članak 57.
(1) Na raskrižju cesta iste važnosti ili u susretu s drugim vozilom vozač je dužan propustiti vozilo koje nailazi s njegove desne strane.
(2) Vozač vozila koje skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.

8. PROMET NA RASKRIŽJU
Članak 58.
(1) Vozač koji se približava raskrižju mora voziti s povećanim oprezom koji odgovara prometnim uvjetima na raskrižju.
(2) Vozač je dužan na dovoljnoj udaljenosti pred raskrižjem vozilom zauzeti položaj na onoj prometnoj traci kojom mora proći kroz raskrižje.

PRAVILNIK O PROMETNIM ZNAKOVIMA, SIGNALIZACIJI
I OPREMI NA CESTAMA

Članak 71.
(1) Uzdužne crte na kolniku izvode se kao pune, isprekidane i dvostruke crte i rubna crta.
(2) Puna uzdužna crta (razdjelna i rubna) označuje zabranu prelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti.

Kako to sve primijeniti na Vaš konkretni slučaj?

PROMET 1  - iz pozicije A
(u obzir se uzimaju samo odnosi između tokova vozila iz smjera  A i B!!!)

 • Za vozača A (prometni tok vozila iz smjera A) glavna se cesta pruža udesno.
 • Vjerojatno na ulasku u raskrižje ima ovakav prometni znak.
 • Raskrižju se približava uz uvažavanje članka 58.
 • Na ulasku u raskrižje zauzeo je položaj vozilom prema članku 58. stavak 2.
 • Kreće se po „svom“ prometnom traku – u svom prometnom toku, koji ne kolidira s nijednim drugim prometnim tokom.
 • Pri prolasku kroz raskrižje od drugih tokova prometa, prometni tok A odvojen je (udaljen je) otokom (vidi se iscrtan na kolniku).
 • Pri izlasku iz raskrižja, desna prometna traka - kojom se kreće, punom uzdužnom crtom odvojena je od susjednog (lijevog) prometnog traka.
 • Članak 24. govori upravo o tome da oznake na kolniku služe za usmjeravanje i vođenje sudionika u prometu.
 • Nema razloga postupiti drugačije – na izlasku iz raskrižja prijeći preko pune crte, promijeniti prometnu traku, stvoriti kolizionu točku (točku potencijalnog sudara) s vozilom(ima) koji dolaze iz smjera B, odnosno ne smije nikoga ometati ili ugrožavati svojim postupkom.
 • Prema konkretnoj prometnoj situaciji to bi bilo nepropisno prema članku 71. stavak 2. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama – dakle vozač A ne smije prijeći punu uzdužnu crtu i na tom mjestu promijeniti prometni trak!
 • Mora ostati na svom prometnom traku dok prolazi raskrižjem i sve dok se dovoljno ne udalji od raskrižja, do mjesta gdje započinju uzdužne isprekidane crte na kolničkom traku (koje dijele kolnički trak na dvije prometne trake).
 • Tek tada, ako se uvjeri da to može učiniti na siguran način (članak 43. stavak 1 i 2) i o tome obavijesti druge sudionike prometa uključivanjem pokazivača smjera - može prijeći u lijevu prometnu traku!

                                                                                                             

PROMET 1  - iz pozicije B
(u obzir se uzimaju samo odnosi između tokova vozila iz smjera  A i B!!!)

 • Za vozača B (prometni tok vozila iz smjera B)  vjerojatno na ulasku u raskrižje čeka ovakav prometni znak.
 • Raskrižju se približava uz uvažavanje članka 58.
 • Na ulasku u raskrižje zauzeo je položaj vozilom prema članku 58. stavak 2.
 • Kreće se po „svom“ prometnom traku – u svom prometnom toku, koji ne kolidira s nijednim drugim prometnim tokom.
 • Pri prolasku kroz raskrižje oznaka na kolniku – otok (vidi se iscrtan na kolniku)  usmjerava ga da vozi isključivo svojim prometnim tokom, odnosno usmjeren je u lijevi prometni trak na izlasku iz raskrižja. 
 • Pri izlasku iz raskrižja, lijeva prometna traka - kojom se kreće, punom uzdužnom crtom odvojena je od susjednog (desnog) prometnog traka.
 • Članak 24. govori upravo o tome da oznake na kolniku služe za usmjeravanje i vođenje sudionika u prometu.
 • Nema razloga postupiti drugačije – na izlasku iz raskrižja prijeći preko pune crte, promijeniti prometnu traku, stvoriti kolizionu točku (točku potencijalnog sudara) s vozilom(ima) koji dolaze iz smjera A, odnosno voze u susjednom desnom prometnom traku.
 • Prema konkretnoj prometnoj situaciji to bi bilo nepropisno prema članku 71. stavak 2. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama – dakle vozač B ne smije prijeći punu uzdužnu crtu i na tom mjestu promijeniti prometni trak!
 • Mora ostati na svom prometnom traku dok prolazi raskrižjem i sve dok se dovoljno ne udalji od raskrižja, do mjesta gdje započinju uzdužne isprekidane crte na kolničkom traku (koje dijele kolnički trak na dvije prometne trake).
 • Tek tada, ako se uvjeri da to može učiniti na siguran način (članak 43. stavak 1 i 2) i o tome obavijesti druge sudionike prometa uključivanjem pokazivača smjera  - može priječi u desnu prometnu traku!

ODGOVOR na Vaše pitanje uz PROMET 1:

Vozač B (vozila iz prometnog toka B) nema(ju) razloga čekati vozila iz smjera A!  Vozila iz smjera A i iz smjera B mogu istodobno voziti kroz raskrižje, jer su njihovi prometni tokovi razdvojeni oznakama na kolniku, njihove se putanje – njihovi  se tokovi ne dodiruju/sijeku, pa tako nema moguće kolizije, NARAVNO, AKO SE PRIDRŽAVAJU SVEGA KAKO JE OPISANO!!!

Naime, obveza propuštanja vozila na raskrižju (u skladu s člankom 57. Zakona) nastaje samo na raskrižjima (ili u susretu vozila) gdje se sijeku (ukrštaju, spajaju, razdvajaju, prepliću) prometni tokovi! Ovdje to nije slučaj.

Zašto?

Građevinski je konkretno raskrižje izvedeno kao složeno raskrižje, relativno velike građevinske širine, s po dva prometna traka za svaki smjer (na „glavnoj cesti“), trake su vjerojatno široke minimalno po tri metra, vođenje tokova riješeno je korektno oznakama na kolniku prije, u raskrižju i na izlasku iz raskrižja, preglednost iz svih smjerova je zadovoljavajuća, dakle, tokovi prometa su dovoljno razmaknuti, nema zbunjujućih elemenata niti na ulasku, niti u prolasku kroz raskrižje (koliko se na slici vidi)…

Ovakvim prolaskom kroz raskrižje, usporednom vožnjom dva vozila A i B (ili dva niza, toka vozila) po odvojenim prometnim trakovima, kapacitet (propusna moć) raskrižja se udvostručuje – što nije nezanemarivo u uvjetima velike gustoće i  intenziteta prometa u gradovima. Ovo raskrižje je tako građevinski izvedeno da baš pogoduje tomu!

ALI!!!!

U prometu se uvijek može dogoditi to „ali“ ….
Pitanje je što ukoliko se dogodi prometna nesreća?
Naravno mi nismo niti policajci, niti tužitelji, niti odvjetnici, niti vještaci, a ne poznajemo dovoljno niti sudsku praksu, temeljem koje se dosuđuju ovakve situacije. Tu naše kompetencije prestaju.

Vozač koji prilazi konkretnom raskrižju iz smjera B, pred raskrižjem ima zasigurno ovakav znak s dopunskom pločom.

Znak „raskrižje s cestom s prednošću prolaska“ (B01) izričito naređuje da vozač mora propustiti (dati prednost) svim vozilima što se kreću cestom na koju on nailazi.

Uzevši i ovu činjenicu u obzir, kako se onda treba ponašati vozač iz smjera B pa da prolazak raskrižjem bude siguran, u skladu s propisima, prometnim znakovima, da se nikoga ne ugrozi  niti omete?

Dakle, vozač iz smjera B treba pažljivo ulaziti u raskrižje svojim trakom, primjerenom brzinom s obzirom na prometne i kolničke uvjete, gledati i procjenjivati namjere i postupke vozača iz smjera A.
Ukoliko vozač iz smjera B procjeni da će istovremeno doći u izlaznu točku iz raskrižja (u moguću točku kolizije), treba malo usporiti i pustiti da vozač iz smjera A prvi izađe iz raskrižja kako bi izbjegao mogućnost eventualnog fizičkog dodira vozila, ako bi vozač iz smjera A (iz bilo kojega razloga) mijenjao trak po kojem vozi i prešao na lijevi trak po kojem vozi vozilo iz smjera B.

Sigurno-voziti

POGLEDAJTE

PROMISLITE
invalidne osobe

poruka
SIGURNO VOZITI
ZANIMLJIVOSTI
Jeste li znali
Crtice iz prošlosti
Ideje
Autorska prava © sigurno-voziti.net 2002 - 2020. godine. Sva prava pridržana.